WeCo Laddercompetitie

WeCo Laddercompetitie met handicap verrekening (Singles en Foursomes)

 • Er zal een ladder wedstrijd single matchplay voor dames en heren afzonderlijk, als ook een ladder wedstrijd voor dames, heren en mixed Foursomes matchplay worden gespeeld.
 • Deelname staat open voor handicap categorie 1 t/m 5 (-9 t/m 36).
 • Indien er minder dan 16 deelnemers voor een categorie hebben ingeschreven, zullen deze spelers worden ingedeeld in poules. Overige categorieën spelen via afvalschema’s.
 • De playing-handicaps in deze ladder wedstrijden worden 3/4 verrekend met een maximum van 18 slagen.
 • Voorbeeld: in een Single match moet de volgende berekening worden toegepast: 
  • ((PHcp speler A) - (PHcp speler B)) x 3/4.
 • De handicap berekening voor de Foursome wedstrijden geldt als volgt: Het paar met de hoogste gezamenlijke exact handicap (stel A en B) krijgt van het andere paar (C en D) een aantal handicap slagen dat gelijk is aan:
  • (((PHcp A + PHcp B) - (PHcp C + PHcp D)) x 3/4) / 2
  • (((1 + 12) - (8 + 10)) x 3/4) /2
  • (((23 - 18)) x 3/4) / 2
  • (5 x 3/4) / 2 = 2 slagen
 • Afronden: 0,5 of hoger naar boven. Ook hier met een maximum van 18 slagen.
 • Bij gelijke score wordt voor het bepalen van de winnaar een sudden-death-play-off gespeeld, te beginnen bij hole 1 van de gespeelde combinatie. De toegepaste handicap verrekening geldt weer opnieuw voor de sudden-death-holes.
 • De nummers 1 en 2 van het afgelopen seizoen zullen, als zij weer inschrijven, worden geplaatst. De overigen worden door loting ingedeeld.
 • Na de indeling op het wedstrijdschema door de wedstrijdcommissie zullen de competities zelf de dag en tijd moeten bepalen waarop de wedstrijd wordt gespeeld.
 • Op de schema’s gaan alleen de winnaars verder. Bij de poulewedstrijden spelen de spelers/speelsters alle wedstrijden in hun poule.
 • De uiterste datum waarop de wedstrijd moet worden gespeeld staat op het wedstrijdschema aangegeven. Ook de poulewedstrijden worden van de uiterste speeldatum voorzien.
 • De verantwoording om tot een afspraak te komen ligt bij BEIDE competities. BEIDEN moeten zorgen dat de partij doorgang zal vinden.
 • Indien dat niet lukt, dient men zo spoedig mogelijk de wedstrijdcommissie daarvan op de hoogte brengen.

Indien deze regels niet worden nagekomen, is de wedstrijdcommissie gerechtigd regulerend op te treden.

Lid worden?