Bestuur

Samenstelling Bestuur

Vacature
voorzitter
E-mail voorzitter@golfclubbrunssummerheide.nl

Vacature
secretaris
E-mail secretaris@golfclubbrunssummerheide.nl

Fon Vaessen
penningmeester
tel. +31 (0)6 13 43 88 33
E-mail penningmeester@golfclubbrunssummerheide.nl

Tino Bellemakers
bestuurslid Jeugdzaken
tel. +31 (0)6 54 91 70 72
E-mail bellemakersrongen@ziggo.nl

Lars Schmitz
bestuurslid Wedstrijden
tel. +31 (0)6 43 37 96 26
E-mail lars.schmitz@etesian.nl

Vacatures

Bestuurslid NGF-competitie en Evenementen
De portefeuille NGF-Competitie en Evenementen is verantwoordelijk voor de organisatie en
communicatie van de NGF competitie alsmede het organiseren van evenementen voor leden
waarbij gezelligheid en sfeer voorop staan. Bedenken van thema’s en andere creatieve
mogelijkheden voor een evenement, het bepalen van de benodigde voorzieningen en de verdeling
van de taken die nodig zijn voor een succesvol en geslaagd evenement, zoals bijvoorbeeld
wedstrijden en een gezellige avond.

Bestuurslid Public Relations & Communicatie
Vergaren van clubinformatie en het gericht communiceren van deze informatie afgestemd op de
diverse doelgroepen, zoals eigen leden, sponsoren, de politiek en de omgeving zijn belangrijke
werkterreinen van deze portefeuille.
Een bestuurder met ervaring in de wereld van PR & Communicatie is in staat de gewenste
impulsen te geven om tot een effectieve(re) aanpak te komen. Hij/zij opereert zowel binnen het bestuur als naar de commissies met als doel de noodzakelijke voorwaarden te scheppen voor het optimaal functioneren van de commissies.

 
 
 

E-mailadres Bestuur algemeen

bestuur@golfclubbrunssummerheide.nl

E-mailadres Secretariaat

secr@golfclubbrunssummerheide.nl

Bankrekening

Rabobank: NL 71 RABO 0114932913

 

Het Bestuur wordt ondersteund door onderstaande commissies, elk met hun eigen specifieke aandachtsgebied
Wedstrijdcommissie Damescommissie Men's Own commissie Seniorencommissie
Afterwork commissie 36+ commissie Jeugdcommissie Technische commissie
Baan-, Regel- en Handicapcommissie Commissie van Beroep  

Lid worden?