Bestuur

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van vijf. Bestuursleden worden gekozen door de Algemene Ledenvergadering (ALV) op voordracht van het zittende bestuur. Het Bestuur bepaalt het te voeren beleid, stelt maatregelen voor en voert deze na goedkeuring door de ALV uit. De diverse taken en bevoegdheden van het Bestuur en de rechten en plichten van de bestuursleden zijn vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van Golfclub Brunssummerheide.  

Samenstelling Bestuur

Functie

Naam

Bereikbaarheid

Voorzitter

Henry Albertz

+31 (0)6 15 46 91 65

Secretaris / BaReco

Joris Strolenberg

+31 (0)6 46 61 07 89

Penningmeester

Heinz Barion

+49 151 58 86 11 09

Wedstrijden

Vacant

 

Jeugd & Golfschool / Teco

Bärbel Schorn

+31 (0)6 22 96 53 13

PR & Communicatie

Lars Schmitz

+31 (0)6 43 37 96 26

Algemeen

Martin Engelen

+31 (0)6 81 63 86 13

 

 

 

Bankrekening

Rabobank: NL 71 RABO 0114932913

E-mail

[email protected]

 

Het Bestuur wordt bijgestaan door onderstaande commissies, elk met hun eigen specifieke aandachtsgebied.

Wedstrijdcommissie Damescommissie Men's Own commissie Seniorencommissie
Afterwork commissie 36+ commissie Jeugdcommissie Technische commissie
Baan-, regel- en handicapcommissie Commissie van Beroep Redactiecommissie

 

Lid worden?

User:
Password:
Forget Password?