Inschrijfformulier

Wij zijn verheugd dat u lid bij ons wilt worden.

Zoals u heeft kunnen lezen, komt er heel wat bij kijken als u nieuw in de golfwereld bent. Wij proberen het u zo eenvoudig mogelijk te maken.

Inmiddels heeft u de keuze gemaakt om lid te worden van onze vereniging.

Binnen het Golfresort Brunssummerheide bestaan twee partijen die beide jaarlijks een factuur sturen.

De Golfclub Brunssummerheide brengt de clubcontributie, de bijdrage NGF en de bijdrage Stichting Handicart in rekening. Voor een overzicht van de totaalbedragen verwijzen wij graag naar de opstelling hiernaast onder "soort Lidmaatschap".

De Openbare Golf Brunssummerheide B.V. brengt het speelrecht voor de baan in rekening. Voor een overzicht van die tarieven verwijzen we graag naar Tarieven Openbare Golf Brunssummerheide.

Maak hiernaast de keuze welk verenigingslidmaatschap en speelrecht op u van toepassing is. Wij zorgen dan voor de administratieve afhandeling.

Wij hopen u op de eerstvolgende nieuwe ledenwedstrijd te mogen begroeten.

 

Bijlagen

Statuten 16 juli 2021

Huishoudelijk Reglement 29 maart 2023

Toestemmingsverklaring

Geslacht *
Captcha Image

Door het formulier in te dienen, bevestigt u dat u de informatie over gegevensbescherming hebt gelezen in u instemt met de in de bijlagen vermelde toestemmingsverklaring. Tevens accepteert u de rechten plichten voortvloeiend uit bijgevoegde staturen en huishoudelijk reglement.

Lid worden?