Vrienden van de Golfclub Brunssummerheide

vlag_de Goed nieuws: een nieuwe ster aan het Brunssumse golf-firmament: de Vrienden van de Golfclub Brunssummerheide. Dat is de naam van de “club binnen de club”, vanzelfsprekend mag u ook “netwerk” zeggen, exclusief voor alle sponsoren die de club in het algemeen of een specifieke activiteit steunen.

Sponsoring is voor de Golfclub Brunssummerheide van levensbelang. We willen, als het enigszins kan, meedoen op het hoogste nationale niveau. Om dat niveau te halen, is een jeugdafdeling nodig die voldoende talent kan leveren. En we willen een club zijn die, én qua prestaties én qua sociaal gebeuren, kan concurreren met de golfclubs in de regio. Dus moeten we ook investeren in leuke dingen. Brunssum moet een club zijn waar de leden trots op kunnen zijn en waar ze met plezier meedoen aan toernooien en andere activiteiten. Alleen zo kan de Golfclub Brunssummerheide op termijn overleven.

De Werkgroep Sponsoring heeft veel tijd en energie gestoken in de opzet van een plan om alle geledingen binnen de club vertrouwd te maken met het verschijnsel sponsoring. Iedereen, het bestuur, de commissies en in principe zelfs elk individueel lid, moet zich bewust zijn van het belang van sponsoring. We moeten ons realiseren welk potentieel we in huis hebben, wat we moeten doen om sponsors binnen te halen en hen vervolgens binnen te houden.

Als club hebben we het een en ander te bieden. Wij zijn een club met een behoorlijk groot aantal leden, met een breed scala aan activiteiten en een gezonde dosis ambitie op het gebied van jeugd- en prestatiegolf. Onze website is een drukbezocht platform waarop we ruim publiciteit voor onze sponsors kunnen genereren. In het verlengde daarvan hebben we ook nog de Kranenpool, ons veelgelezen clubblad. En we hebben een aantrekkelijk sponsorprogramma met pakketten op maat en speciale sponsor-events. Kortom, wij zijn ervan overtuigd dat sponsoring voor club én sponsor alleen maar winst betekent.

Als u precies wilt weten wat het lidmaatschap van de Vrienden van de Golfclub Brunssummerheide voor u kan betekenen, aarzel dan niet om contact op te nemen. Stuur een e-mail naar [email protected] of bel met het secretariaat (werkdagen, m.u.v. woensdag, 10:00 – 14:00h) 045 -5257089.Berichten over de Vereniging

Bekijk alle berichten over de Vereniging