Inschrijfregels

Wedstrijden en festiviteiten gedurende de lustrumweek van 23 t/m 29 augustus 2015

Hoewel wij als organisatie natuurlijk altijd gehoopt hebben op een grote interesse en deelname van onze leden aan de lustrumweek, kan een te groot succes natuurlijk consequenties hebben voor de toelating aan wedstrijden en festiviteiten. Er kunnen situaties ontstaan dat het aantal inschrijvingen het aantal beschikbare plaatsen overschrijdt. Dit heeft voornamelijk te maken met de beschikbare baancapaciteit. Hoewel wij in overleg met de exploitant en de commissies nog enkele maatregelen hebben kunnen treffen is deze situatie voor een aantal wedstrijddagen nu reeds van toepassing. Wij zullen als organisatie met deze situatie zo adequaat mogelijk omgaan. Daarom hebben wij besloten dit voor iedereen zo duidelijk mogelijk te maken. Dit hebben wij gedaan door inschrijving- en toelatingsregels samen te stellen.

Allereerst de beschikbare capaciteit per wedstrijd en/of activiteit:

 • Zondag 23 augustus,
  openingsdag maximaal 108 deelnemers
 • Dinsdag 25 augustus,
  dames & heren dag maximaal 120 deelnemers
 • Donderdag 27 augustus,
  seniorendag maximaal 88 deelnemers
 • Zaterdag 29 augustus
  Jeugddag geen maximum
  Feestavond geen maximum

Uit bovenstaande blijkt dat er op 3 wedstrijddagen voor de leden toelatingsproblemen kunnen ontstaan. Voor deze 3 wedstrijden worden bij overschrijding van de maximale capaciteit de navolgende regels toegepast.

 1. Omdat zondag 23 augustus, dinsdag 25 augustus en donderdag 27 augustus tevens een door de club beschikbaar gestelde dagschotel in het programma is opgenomen, worden deze 3 dagen in de toelating nauw aan elkaar verbonden.
 2. Leden welke gedurende het jaar frequent deelnemen aan dames, heren, senioren en alle andere (officiële) wedstrijden verkrijgen voorrang bij overinschrijving op de betreffende wedstrijddagen. Hiervoor zal het seizoen 2015 tot aan de jubileumweek bepalend zijn.
 3. De inschrijvingen van de leden die vanwege hun leeftijd nog niet aan de seniorendag kunnen deelnemen hebben op dinsdag 25 augustus bij de dames- & heren dag voorrang op de categorie seniorleden.
 4. Indien de maximale capaciteit voor de openingswedstrijd van zondag 23 augustus overschreden wordt, zullen leden welke niet kunnen deelnemen (om welke reden dan ook) op de dinsdag en/of de donderdag voorrang genieten.
 5. Indien na toepassing van de regels 2, 3 en 4 nog te veel inschrijvingen zijn zullen leden welke voor 3 wedstrijddagen hebben ingeschreven aan 2 wedstrijddagen kunnen deelnemen.
 6. Indien na toepassing van bovenstaande regels op zondag, dinsdag en donderdag nog te veel inschrijvingen zijn, zal op basis van volgorde van inschrijving (nadat de regels 1 t/m 5 zijn toegepast) de laatste plaatsen worden toegewezen.

Wij gaan ervan uit u hiermede voldoende duidelijkheid te hebben gegeven over de toetsingscriteria bij over inschrijving van de wedstrijden.

Mary Engelbertink
Relly Keller
EvenementencommissieBerichten over de Vereniging

Bekijk alle berichten over de Vereniging