Seniorencommissie

Gedurende het seizoen organiseert de Senioren Commissie verschillende soorten wedstrijden over 18 respectievelijk 9 holes. Aan deze wedstrijden kunnen dames en heren meedoen, die de leeftijd hebben bereikt van respectievelijk 50 en 55 jaar. Indien echter één van de twee partners de vereiste leeftijd heeft, kan de andere ook aan de Seco wedstrijden
deelnemen. Maximale handicap voor deelname aan de Seco 18 holes wedstrijden is hcp 45. De 9 holes wedstrijden staan open voor hcp 45-54. Uiteraard kunnen ook lagere handicappers kiezen voor de 9 holes wedstrijden.
Het seniorenwedstrijdprogramma bestaat uit stableford en strokeplay competities en gezelligheidswedstrijden. Het wedstrijdprogramma kan worden uitgebreid met andere spelvormen zoals matchplay. Ook kunnen er, bij voldoende interesse van de spelers, uitwisselingen met andere golfclubs plaatsvinden.

Stableford en strokeplay competitie

De stableford en strokeplay competities voor dames en heren zijn gesplitst in de twee categorieën van handicaps, de EGA handicap (t/m hcp 36) en de club-hcp – 36-45 –(rabbits). Voor de stableford competitie worden in totaal 10 wedstrijden gespeeld. Degenen die in 7 gespeelde wedstrijden de meeste stablefordpunten hebben behaald, zijn jaarkampioen.
De strokeplay competitie bestaat uit 4 wedstrijden (met handicapverrekening). Winnaar in de dames- c.q. herencategorie is degene met de laagste netto score uit drie van de vier wedstrijden.
Voor de rabbits is er in beide categorieën een aanmoedigingsprijs.

Jaarlijks wisselende competitie

Naast eerdergenoemde uitdagingen, spelen we binnen de Seco ieder jaar een special over 6 wedstrijden. De gekozen spelvorm wisselt jaarlijks, zodat er zoveel mogelijk afwisseling in de wedstrijdkalender zit. De commissie bepaalt bij het samenstellen van de wedstrijdkalender van het nieuwe jaar welke spelvorm gespeeld gaat worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld: Amerikaantje, Ringer Score, Matchplay of iets dergelijks.

Dames- en Herentrofee

In twee stableford en strokeplay wedstrijden wordt gespeeld om de dames- en herentrofee. Winnaar is degene met de beste score uit drie wedstrijden.
Vriendschappelijke wedstrijden
Dit zijn wedstrijden zoals texas-scramble, drie stokkenwedstrijden, vlaggenwedstrijd, vossenjacht etc. Spelers met een handicap van 36,1 t/m 54 spelen van hcp 36.
Deelnemen aan een Seco wedstrijd
Tot zondagavond 22.00 uur kan men zich elektronisch inschrijven voor de wedstrijd van de daaropvolgende donderdag. Bij de inschrijving dient men aan te geven vanaf welke tee men wenst te spelen, dit in verband met de handicapverrekening. De tee staat voor de heren standaard op ‘wit’ en voor de dames standaard op ‘geel’, het is dus belangrijk dat hier wel de
juiste keuze gemaakt wordt.
Als voorkeurstarttijd kan men uitsluitend ‘vroeg’, ‘laat’ of ‘geen voorkeur’ opgeven, tenzij er een geldige dringende reden is om voor of na een bepaalde tijd te starten. Indien een speler na publicatie van de startlijst alsnog blijkt te zijn verhinderd kan hij/zij zich afmelden bij de betreffende wedstrijdleider. Meldt men zich ná 19.00 uur op woensdag af, is het inschrijfgeld
voor de wedstrijd van die week verschuldigd. Op donderdagmorgen is afmelding alleen mogelijk via de GSM van de betreffende wedstrijdleider, waarvan het nummer in de wedstrijdkalender is opgenomen.

Indien men zonder afmelding niet voor een wedstrijd verschijnt ontvangt de speler een schriftelijke waarschuwing. Bij herhaling zal het niet verschijnen zonder afmelding na 3 incidenten leiden tot schorsing voor een wedstrijd. Het inschrijfgeld blijft evenwel verschuldigd.
Bij slecht weer gaat de wedstrijd door, tenzij de baan wordt gesloten of de wedstrijdleiding de wedstrijd afgelast.
Een speler dient zich uiterlijk 15 min. vóór de afslagtijd aan de wedstrijdtafel te melden. De speler dient 10 minuten voor de afslagtijd bij de betreffende tee aanwezig te zijn. Bij een gunstart dienen de spelers zich uiterlijk 30 minuten voor de aanvang van de wedstrijd te melden.
Na afloop van de wedstrijd vergelijken de speler en marker de score, waarna de kaart door beiden wordt ondertekend. Indien een speler nadat de scorekaart is ondertekend wijzigingen op de scorekaart aanbrengt, betekent dat voor deze speler diskwalificatie. De scorekaart dient volledig te zijn ingevuld. De speler is verantwoordelijk voor het invoeren van de kaart in
de computer. De uitslag is na verwerking van de wedstrijd door de wedstrijdleider op internet te zien.

Handicart

Golfbaan Brunssummerheide heeft de beschikking over handicarts die eigendom zijn van de Stichting Handicart. Indien in bezit van een gebruikerskaart kan de minder valide speler/speelster gebruik maken van een handicart. Deze kaart kan men aanvagen bij de clubconsul. Overeenkomstig het verzoek van de consul zullen in wedstrijden zoveel mogelijk twee
handicartgebruikers in een handicart worden ingedeeld.

Prijsuitreiking

De jaarprijzen worden uitgereikt na de slotwedstrijd.
Prijzen voor vriendschappelijke wedstrijden worden uitgereikt resp. na de openingswedstrijd en ná de slotwedstrijd. Indien de winnaar van een dagprijs (vriendschappelijke wedstrijd) niet aanwezig is bij de prijsuitreiking vervalt de prijs.

Wintercompetitie

Tijdens het winterseizoen organiseert de Senioren Commissie tweewekelijks 9 holes wedstrijden. Voor deze wedstrijden gelden v.z.v. van toepassing voorgaande bepalingen.
Prijzen voor de wintercompetitie worden na afloop van de openingswedstrijd uitgereikt. Voor het bepalen van de winnaars worden de uitslagen van de beste 6 wedstrijden van de wintercompetitie genomen.

Links

Commissieleden (na login)Berichten van de SeCo

Bekijk alle berichten van de SeCo