Regel- en Handicapcommissie

2016-03-23 19.53.54

Samenstelling commissie

Ed Crombeen, Annet Peeters, Leo Krekels, Gaby Dresen (voorzitster), Max Wolvekamp          e-mail: [email protected]

De commissie streeft ernaar om zoveel mogelijk leden bekend te maken met de officiële golfregels, etiquette en handicapvoorwaarden. De commissie zal voor wat betreft de regels, etiquette en handicap onder meer:

 • Voorlichtingsavonden – en lesbijeenkomsten organiseren
 • Golfregelexamens organiseren voor Hcp 54 (GVB)
 • Handicapregistratie doen voor de spelende leden en toezicht houden op correcte invulling van de qualifying kaarten.
 • Als referee optreden bij de strokeplay- en matchplay kampioenschappen en desgevraagd bij regio- en overige belangrijke wedstrijden
 • Contacten onderhouden met andere commissies voor een juiste toepassing van de golfregels
 • Contacten onderhouden met de NGF aangaande regel- en handicap onderwerpen.
 • Het updaten van de regelinformatie op de website.
 • Optreden bij geschillen welke ontstaan als gevolg van toepassing van regels en toekennen van handicap.
 • Streven naar kennisverbreding binnen de commissie door (verder) opleiden van haar leden.
 • De leden enthousiasmeren voor het onderhouden van de kennis van de golfregels door het geven van regelavonden. Speciaal voor de wedstrijdteams worden er dit najaar een of meerdere avonden georganiseerd zodat ze beter voorbereid de competitie kunnen ingaan.
 • Bestuderen van wijzigingen van de Decisions on the Rules of Golf by the Ancient Golf Club of St. Andrews and the USGA en deze doorgeven aan de leden.

Links

Commissieleden (na login) |

Data regelinstructieavonden 2016:

16 maart, 20 april, 18 mei, 8 juni, 6 juli, 18 augustus, 21 september, 19 oktober en 16 november

Deze avonden vinden altijd op woensdag 19.00 uur plaats. Minimum aantal deelnemers: 5 personen.

Aanmelding via klapper in de hal voor het secretariaat of mail naar [email protected]

 

Data theorieexamen 2016:

tijdstip: zaterdagen 18:00 uur (aanwezig zijn 17.45 uur) en donderdagen 10:00 uur (aanwezig zijn 9:45 uur)

maart 19 zaterdag
april 14 donderdag
30 zaterdag
mei 7 zaterdag
26 donderdag
juni 4 zaterdag
16 donderdag
juli 2 zaterdag
14 donderdag
augustus 6 zaterdag
18 donderdag
27 zaterdag
september 15 donderdag
24 zaterdag
oktober 6 donderdag
22 zaterdag
november 5 zaterdag
24 donderdag

 

 Berichten over Commissies

Bekijk alle berichten over Commissies