Old Grand Dads

De Stichting Old Grand-Dad Club Nederland heeft een dubbele doelstelling, namelijk het organiseren van golfwedstrijden voor de OGD-grootvaders en het verlenen van financiële steun aan instellingen die kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking in de gelegenheid stellen – meer – aan sport, spel en beweging te doen en zo hun bestaan wat plezieriger maken. De Golf club Brunssummerheide heeft de laatste 3 jaar voor 13.000 euro projecten voor kinderen gesteund met hulp van de landelijke organisatie.

Wij organiseren jaarlijks 2 wedstrijden voor onze leden. De beste spelers uit die wedstrijden spelen vervolgens in juli een regionale finale. De beste golfers uit die regionale finales mogen daarna deelnemen aan de landelijke finale Aan al die wedstrijden doen in totaal zo’n 5000 grootvaders mee. Wie grootvader is, en nog niet aangesloten is bij de Old Grand-Dad, maar wel belangstelling heeft voor ons goede doel, kan een kijkje nemen op de website of contact opnemen met de clubconsul Henry Albertz.

Clubconsul Henry Albertz

e-mail [email protected] / telefoon 06-15469165

Links

Commissieleden (na login)www.oldgranddad.nlBerichten over Commissies

Bekijk alle berichten over Commissies