Old Grand Dads

De Stichting Old Grand-Dad Club Nederland heeft een dubbele doelstelling, namelijk het organiseren van golfwedstrijden voor de OGD-grootvaders en het verlenen van financiële steun aan instellingen die kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking in de gelegenheid stellen – meer – aan sport, spel en beweging te doen en zo hun bestaan wat plezieriger maken. De Golf club Brunssummerheide heeft de laatste 3 jaar voor 13.000 euro projecten voor kinderen gesteund met hulp van de landelijke organisatie.

Wij organiseren jaarlijks 2 wedstrijden voor onze leden. De beste spelers uit die wedstrijden spelen vervolgens in juli een regionale finale. De beste golfers uit die regionale finales mogen daarna deelnemen aan de landelijke finale Aan al die wedstrijden doen in totaal zo’n 5000 grootvaders mee. Wie grootvader is, en nog niet aangesloten is bij de Old Grand-Dad, maar wel belangstelling heeft voor ons goede doel, kan een kijkje nemen op de website of contact opnemen met de clubconsul Servé Retera.

Clubconsul Servé Retera, s.retera@home.nl  0475-330407

Links

Commissieleden (na login)www.oldgranddad.nlBerichten over Commissies

Regelavond 27 maart a.s.

Op 27 maart wordt voor de competitieteams een regelavond gehouden waarin de belangrijkste regels met betrekking tot matchplay-wedstrijden behandeld worden.  Iedere speler, die lid is van een aan de competitie deelnemende teams, is van harte welkom om deze avond te bezoeken. Op deze avond zullen aan de hand van de betreffende regels, situatie worden uitgelegd die belangrijk zijn om te weten tijdens de matchplay competitie. De avond start om 19.30 uur en zal plaats vinden in de panorama zaal. Mocht…

Lees verder

Bekijk alle berichten over Commissies