Commissie van beroep

Indien een lid het niet eens is met een besluit van het bestuur kan hij binnen één maand na ontvangst van dat besluit daartegen beroep instellen bij de commissie van beroep. Daartoe dient het lid een voldoende gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de voorzitter van de commissie van beroep met een afschrift aan de secretaris van het bestuur.

De beroepscommissie bestaat uit minimaal drie leden die vanwege hun onafhankelijkheid geen lid mogen zijn van het bestuur of andere commissies binnen de vereniging.

In artikel 4 van het Huishoudelijk Reglement wordt de beroepsprocedure nader omschreven.

De commissie van beroep bestaat uit de volgende leden: Fred Steinbusch (voorzitter), Ari Jansberg en Charles Hamilton.

Contactgegevens Fred Steinbusch: Tel: 045 5740370  Email:  [email protected]

Links

Commissieleden (na login)Berichten over Commissies

Bekijk alle berichten over Commissies