Commissie van beroep

Indien een lid het niet eens is met een besluit van het bestuur kan hij binnen één maand na ontvangst van dat besluit daartegen beroep instellen bij de commissie van beroep. Daartoe dient het lid een voldoende gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de voorzitter van de commissie van beroep met een afschrift aan de secretaris van het bestuur.

De beroepscommissie bestaat uit minimaal drie leden die vanwege hun onafhankelijkheid geen lid mogen zijn van het bestuur of andere commissies binnen de vereniging.

In artikel 4 van het Huishoudelijk Reglement wordt de beroepsprocedure nader omschreven.

De commissie van beroep bestaat uit de volgende leden: Fred Steinbusch (voorzitter), Ari Jansberg en Charles Hamilton.

Contactgegevens Fred Steinbusch: Tel: 045 5740370  Email:  fysteinbusch@outlook.com

Links

Commissieleden (na login)Berichten over Commissies

Regelavond 27 maart a.s.

Op 27 maart wordt voor de competitieteams een regelavond gehouden waarin de belangrijkste regels met betrekking tot matchplay-wedstrijden behandeld worden.  Iedere speler, die lid is van een aan de competitie deelnemende teams, is van harte welkom om deze avond te bezoeken. Op deze avond zullen aan de hand van de betreffende regels, situatie worden uitgelegd die belangrijk zijn om te weten tijdens de matchplay competitie. De avond start om 19.30 uur en zal plaats vinden in de panorama zaal. Mocht…

Lees verder

Bekijk alle berichten over Commissies