Baancommissie

De baancommissie heeft op het gebied van baanconditie nauw overleg met de greenkeepers, maar de aansturing daarvan ligt bij de baaneigenaar. De commissie heeft dus geen zeggenschap over eventuele wijzigingen of aanpassingen in de baan maar slechts een adviserende rol. Door goed overleg en met het aangeven van doordachte en  zinnige oplossingen bereiken we vaak toch het gestelde doel, namelijk het verbeteren van de kwaliteit van de baan en daardoor het speelplezier van clubleden en gastspelers.

De werkzaamheden van de baancommissie vinden in nauw overleg met de Regel- & Handicap commissie plaats. Voor een goede afstemming neemt de baancommissie op regelmatige basis deel aan het commissieoverleg van de R&H commissie.

Contactpersoon: Patrick Zaat, e-mail: p.zaat@kpnmail.nl  06-37375108

Links

Commissieleden (na login)

Verantwoordelijkheden van de baancommissie

  • Toezien dat de kwaliteit van de golfbaan op niveau blijft zodat de NGF A-status van de baan permanent gegarandeerd is.
  • Toezien dat de speelkwaliteiten van de baan optimaal zijn aangepast aan het wedstrijdschema van de wedstrijdcommissie en NGF-competities
  • Toezien dat de onderhoudswerkzaamheden op basis van het baanbeheersplan door de greenkeepers worden uitgevoerd
  • Toezicht houden op wijzigingen van de baan die van invloed kunnen zijn op de course- en sloperating en de NGF op de hoogte brengen van deze wijzigingen zodat de playing handicaptabellen aangepast kunnen worden
  • Advies uitbrengen met betrekking tot de breedte van de fairways, de hoogte van de roughs en de snelheid van de greens
  • Controle op markeringen van “out of bounds”, waterhindernissen, GUR en vaststellen van “tijdelijke local rules” in samenwerking met de R & H commissie en de residentie
  • Het verstrekken van informatie aan leden betreffende de uitvoering van (onderhouds)werkzaamheden


Berichten van de BaCo

Commissiedag 2017

Ondanks minder deelnemers toch een succesvolle en leuke dag voor de leden van de diverse commissies. Rond twaalf uur ontvangst met koffie en vlaai en daarna de baan in. De regen kwam op dat moment met bakken uit de hemel, sommige greens stonden bij aanvang gedeeltelijk nog onder water maar na ampel overleg met de weergoden besloot de wedstrijdleiding dat geoefende en ervaren spelers deze uitdaging zeker aan durfden en de wedstrijd door kon gaan. Tegen de klok van zes…

Lees verder

Bekijk alle berichten van de BaCo