Baancommissie

De baancommissie heeft op het gebied van baanconditie nauw overleg met de greenkeepers, maar de aansturing daarvan ligt bij de baaneigenaar. De commissie heeft dus geen zeggenschap over eventuele wijzigingen of aanpassingen in de baan maar slechts een adviserende rol. Door goed overleg en met het aangeven van doordachte en  zinnige oplossingen bereiken we vaak toch het gestelde doel, namelijk het verbeteren van de kwaliteit van de baan en daardoor het speelplezier van clubleden en gastspelers.

De werkzaamheden van de baancommissie vinden in nauw overleg met de Regel- & Handicap commissie plaats. Voor een goede afstemming neemt de baancommissie op regelmatige basis deel aan het commissieoverleg van de R&H commissie.

Contactpersoon: Patrick Zaat, e-mail: [email protected]  06-37375108

Links

Commissieleden (na login)

Verantwoordelijkheden van de baancommissie

  • Toezien dat de kwaliteit van de golfbaan op niveau blijft zodat de NGF A-status van de baan permanent gegarandeerd is.
  • Toezien dat de speelkwaliteiten van de baan optimaal zijn aangepast aan het wedstrijdschema van de wedstrijdcommissie en NGF-competities
  • Toezien dat de onderhoudswerkzaamheden op basis van het baanbeheersplan door de greenkeepers worden uitgevoerd
  • Toezicht houden op wijzigingen van de baan die van invloed kunnen zijn op de course- en sloperating en de NGF op de hoogte brengen van deze wijzigingen zodat de playing handicaptabellen aangepast kunnen worden
  • Advies uitbrengen met betrekking tot de breedte van de fairways, de hoogte van de roughs en de snelheid van de greens
  • Controle op markeringen van “out of bounds”, waterhindernissen, GUR en vaststellen van “tijdelijke local rules” in samenwerking met de R & H commissie en de residentie
  • Het verstrekken van informatie aan leden betreffende de uitvoering van (onderhouds)werkzaamheden


Berichten van de BaCo

De baan is niet meer qualifying (winterperiode)

Sinds dat de teemarkers verplaatst zijn naar de winterposities, is de baan niet meer qualifying. Vanaf 12 november j.l. zijn de lussen op BLAUW / GEEL en ROOD niet meer qualifying. De reden hiervoor is dat de benodigde lengte van de baan vanaf de witte, gele, blauwe en rode afslagplaatsen niet meer voldoet. Eventuele handicapveranderingen na deze periode, worden teruggedraaid. Degene die het betreft wordt hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht. Als iemand een qualifying rondje wil lopen kan dat nog,…

Lees verder

Deze week: werk aan enkele paden

Deze week worden enkele paden op de lussen blauw en geel gerepareerd. Waarschijnlijk heeft u al gemerkt dat het pad bij de tee van blauw 1 al open gebroken is. Dit pad wordt deze week hersteld. Daarnaast worden reparatiewerkzaamheden uitgevoerd aan het pad tussen blauw 6 en 7 (helling af) en het pad langs geel 5 (berg op). Hierdoor kan het zijn dat deze paden tijdelijk niet toegankelijk zijn, of dat een lus gesloten wordt. Wij vragen een beetje begrip…

Lees verder

Etiquette: bunkers

Helaas moeten wij constateren dat niet iedereen op de hoogte is van de etiquette rondom de bunkers. Dit heeft tot gevolg dat bunkers niet aangeharkt worden of dat bunkers zelfs beschadigd worden. Daarom deze korte herinnering!  Het betreden en het verlaten van de bunker gebeurt vanuit de laagste kant van de bunker. Bij het verlaten van een bunker behoort de speler de door hem of anderen gemaakte onregelmatigheden zorgvuldig aan te harken. De hark dient na gebruik in de bunker…

Lees verder

Bekijk alle berichten van de BaCo