Baancommissie

De baancommissie heeft op het gebied van baanconditie nauw overleg met de greenkeepers, maar de aansturing daarvan ligt bij de baaneigenaar. De commissie heeft dus geen zeggenschap over eventuele wijzigingen of aanpassingen in de baan maar slechts een adviserende rol. Door goed overleg en met het aangeven van doordachte en  zinnige oplossingen bereiken we vaak toch het gestelde doel, namelijk het verbeteren van de kwaliteit van de baan en daardoor het speelplezier van clubleden en gastspelers.

De werkzaamheden van de baancommissie vinden in nauw overleg met de Regel- & Handicap commissie plaats. Voor een goede afstemming neemt de baancommissie op regelmatige basis deel aan het commissieoverleg van de R&H commissie.

Contactpersoon: Patrick Zaat, e-mail: p.zaat@kpnmail.nl  06-37375108

Links

Commissieleden (na login)

Verantwoordelijkheden van de baancommissie

  • Toezien dat de kwaliteit van de golfbaan op niveau blijft zodat de NGF A-status van de baan permanent gegarandeerd is.
  • Toezien dat de speelkwaliteiten van de baan optimaal zijn aangepast aan het wedstrijdschema van de wedstrijdcommissie en NGF-competities
  • Toezien dat de onderhoudswerkzaamheden op basis van het baanbeheersplan door de greenkeepers worden uitgevoerd
  • Toezicht houden op wijzigingen van de baan die van invloed kunnen zijn op de course- en sloperating en de NGF op de hoogte brengen van deze wijzigingen zodat de playing handicaptabellen aangepast kunnen worden
  • Advies uitbrengen met betrekking tot de breedte van de fairways, de hoogte van de roughs en de snelheid van de greens
  • Controle op markeringen van “out of bounds”, waterhindernissen, GUR en vaststellen van “tijdelijke local rules” in samenwerking met de R & H commissie en de residentie
  • Het verstrekken van informatie aan leden betreffende de uitvoering van (onderhouds)werkzaamheden


Berichten van de BaCo

Nieuwe holeborden met sponsors

Afgelopen week is voor start van de Rydercup het eerste bord op blauw 1 de grond in gegaan: Hier een impressie van de oude en nieuwe situatie: In de komende periode wordt blauw helemaal dicht gezet en zijn we bezig met de tekeningen van geel. Er zijn nog 2 sponsorplekken vrij, mocht er interesse zijn, dan horen wij dat graag!

Lees verder

Bezanden van de fairways

Op woensdag 26 en donderdag 27 september worden de fairways op de lussen blauw en geel bezand. Het is nu de ideale tijd  en de weersvoorspellingen zijn goed, om deze werkzaamheden uit te voeren. Mogelijk heeft u de hoge berg zand al op de parkeerplaats zien liggen. Namens de greenkeepersstaf, Patrick Zaat

Lees verder

week 38: werkzaamheden aan de greens

Op de greens zijn op dit moment nog plekjes die niet groen zijn. Ondanks het vele sproeien zijn er toch plekjes die verbrand zijn, of waarvan nu blijkt dat de bodemstructuur niet geheel goed is. Weet, dat de bodemtemperatuur van de greens bij zomerse omstandigheden (temperatuur boven 25 graden) zo’n 45 tot 50 graden kan bedragen. Bij deze temperaturen verdampt ook veel water. De plekken zijn al gesneden om een begin te maken met het herstel. In week 38 zullen…

Lees verder

Bekijk alle berichten van de BaCo