Baancommissie

De baancommissie heeft op het gebied van baanconditie nauw overleg met de greenkeepers, maar de aansturing daarvan ligt bij de baaneigenaar. De commissie heeft dus geen zeggenschap over eventuele wijzigingen of aanpassingen in de baan maar slechts een adviserende rol. Door goed overleg en met het aangeven van doordachte en  zinnige oplossingen bereiken we vaak toch het gestelde doel, namelijk het verbeteren van de kwaliteit van de baan en daardoor het speelplezier van clubleden en gastspelers.

De werkzaamheden van de baancommissie vinden in nauw overleg met de Regel- & Handicap commissie plaats. Voor een goede afstemming neemt de baancommissie op regelmatige basis deel aan het commissieoverleg van de R&H commissie.

Contactpersoon: Patrick Zaat, e-mail: p.zaat@kpnmail.nl  06-37375108

Links

Commissieleden (na login)

Verantwoordelijkheden van de baancommissie

  • Toezien dat de kwaliteit van de golfbaan op niveau blijft zodat de NGF A-status van de baan permanent gegarandeerd is.
  • Toezien dat de speelkwaliteiten van de baan optimaal zijn aangepast aan het wedstrijdschema van de wedstrijdcommissie en NGF-competities
  • Toezien dat de onderhoudswerkzaamheden op basis van het baanbeheersplan door de greenkeepers worden uitgevoerd
  • Toezicht houden op wijzigingen van de baan die van invloed kunnen zijn op de course- en sloperating en de NGF op de hoogte brengen van deze wijzigingen zodat de playing handicaptabellen aangepast kunnen worden
  • Advies uitbrengen met betrekking tot de breedte van de fairways, de hoogte van de roughs en de snelheid van de greens
  • Controle op markeringen van “out of bounds”, waterhindernissen, GUR en vaststellen van “tijdelijke local rules” in samenwerking met de R & H commissie en de residentie
  • Het verstrekken van informatie aan leden betreffende de uitvoering van (onderhouds)werkzaamheden


Berichten van de BaCo

bemesten van de tees

Als u Huub Hustings, de hoofd greenkeeper, gisteren in actie heeft gezien dan heeft u zich misschien afgevraagd wat er gespoten werd op de tees. Het waren meststoffen zodat de tees voldoende voedingsstoffen krijgen en er verzorgd blijven uitzien. De foto hiervan is helaas mislukt.  De BaReCo

Lees verder

Het is warm en droog toch………

Beste golfer, Het warme weer van de afgelopen 2 weken zal u zeker niet ontgaan zijn. Ook de komende week zal het weerbeeld niet of nog nauwelijks veranderen. De beregeningsinstallatie maakt overuren. De afgelopen 2 weken wordt er iedere dag zowel overdag als ’s nachts beregend. Desalniettemin zullen niet alle delen van de baan voldoende water krijgen. Wij zullen alles in het werk stellen om u een zo mooi mogelijke golfbaan te presenteren, maar de omstandigheden zijn voor Nederlandse begrippen…

Lees verder

Regel- en handicapcommissie en Baancommissie gaan samen verder

Tijdens een gezamenlijke vergadering is onlangs besloten dat de Regel- en Handicapcommissie en de Baancommissie in het vervolg als  één commissie verder gaan. De nieuwe commissie zal de naam voeren van BaReCo, ook een samenvoeging van de reeds bekende commissienamen. John Peeters, clustervoorzitter van beide oude commissies, heeft reeds in het najaar een balletje opgegooid of een nauwere samenwerking niet beter zou zijn. Vanaf 2019 gaan de golfregels op de schop. Dit heeft ook consequenties voor de baaninrichting. Om slagvaardig…

Lees verder

Bekijk alle berichten van de BaCo