Samenstelling

Het Bestuur wordt momenteel gevormd door zes clubleden. Bestuursleden worden gekozen door de algemene ledenvergadering op voordracht van het zittende bestuur, dat de kandidaten voordraagt. Het Bestuur bepaalt het te voeren beleid, stelt maatregelen voor en voert deze uit na goedkeuring door de algemene ledenvergadering. De diverse taken en bevoegdheden van het Bestuur en de rechten en plichten van de leden zijn vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Golfclub Brunssummerheide. De Secretaris en Penningmeester van de golfclub worden bij de uitoefening van hun respectievelijke taken geassisteerd door een administratieve medewerk(st)er. Het Bestuur wordt verder bijgestaan door meerdere commissies, die ieder een speciale taak hebben. Deze commissies zijn: de Wedstrijdcommissie, Baan-Regel-& Handicapcommissie, de Seniorencommissie, de Damescommissie, de Jeugdcommissie, de ,  Handicartcommissie, en de Redactiecommissie.

Bestuursleden:

Naam Functie Telefoonnummer
Henry Albertz Voorzitter 06 15 46 91 65
Joris Strolenberg Secretaris + Baan, Regel & Handicap 06 46 61 07 89
Norbert Latz Penningmeester +49 157 36 47 82 50
Marcel Schormans Wedstrijden 06 29 58 36 46
Lars Schmitz PR & Communicatie 06 43 37 96 26
Bärbel Schorn Jeugdzaken & Golfschool Technische commissie 06 22 96 53 13
Rekeningen Rabo Bank
ING-Bank
NL71 RABO0114932913
NL22 INGB0672844877
e-mailadres: [email protected]Berichten van het Bestuur

Website

Beste sportvrienden, Helaas hebben wij in de afgelopen periode problemen gehad met de website. De afbeeldingen op de webserver waren verdwenen, waardoor de website langzaam en niet volledig was. Wij zijn de afbeeldingen op dit moment aan het herstellen via de backup en gaan uitzoeken wat hier de oorzaak van was. Excuses voor het ongemak. Mochten er problemen zijn bij het gebruik van de website kunnen deze per e-mail gemeld worden op : [email protected] Tot zover de update. Namens het…

Lees verder

Uitvoeringswet AVG

Beste leden, Op 25 mei is de Uitvoeringswet AVG in werking getreden. Deze verordening is twee jaar geleden door de Europese Commissie vastgesteld. Het doel van deze nieuwe privacywetgeving is persoonsgegevens beter te beschermen en die bescherming in de hele EU gelijk te trekken. De lidstaten hebben tot nu de tijd gekregen om hun wetgeving aan te passen en tot invoering te komen. Het is de opvolging en verdere verfijning van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) van 2001. Helaas zijn…

Lees verder

Bekijk alle berichten van het Bestuur