Samenstelling

Het Bestuur wordt momenteel gevormd door zes clubleden. Bestuursleden worden gekozen door de algemene ledenvergadering op voordracht van het zittende bestuur, dat de kandidaten voordraagt. Het Bestuur bepaalt het te voeren beleid, stelt maatregelen voor en voert deze uit na goedkeuring door de algemene ledenvergadering. De diverse taken en bevoegdheden van het Bestuur en de rechten en plichten van de leden zijn vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Golfclub Brunssummerheide. De Secretaris en Penningmeester van de golfclub worden bij de uitoefening van hun respectievelijke taken geassisteerd door een administratieve medewerk(st)er. Het Bestuur wordt verder bijgestaan door meerdere commissies, die ieder een speciale taak hebben. Deze commissies zijn: de Wedstrijdcommissie, Baan-Regel-& Handicapcommissie, de Seniorencommissie, de Damescommissie, de Jeugdcommissie, de ,  Handicartcommissie, en de Redactiecommissie.

Bestuursleden:

Naam Functie Telefoonnummer
Henry Albertz Voorzitter 06 15 46 91 65
John Peeters Secretaris + Baan, Regel & Handicap 06 53 97 47 93
Norbert Latz Penningmeester +49 157 36 47 82 50
Gaby Dresen Wedstrijden, Technische commissie 06 23 35 35 41
Lars Schmitz PR & Communicatie 06 43 37 96 26
Joris Strolenberg Jeugdzaken & Golfschool 06 46 61 07 89
Rekeningen Rabo Bank
ING-Bank
NL71 RABO0114932913
NL22 INGB0672844877
e-mailadres: [email protected]Berichten van het Bestuur

Competitieteams

En de competitie staat voor de deur. Hier de teams welke uitkomen voor GCB, met een link een naar de teamsite en standen: Heren 1 36-holes1ste klasse/H10Captain: Cor Fidder Heren 1 27-holes3de klasse/H236Captain: Peter Blom Heren 2 27-holes5de klasse/H280Captain: Joris Strolenberg Heren 1 Senioren 27-holes 3de klasse/P32 Captain: Piet Giesberts Heren 2 Senioren 27-holes4de klasse/P44Captain: Rhoderick Bell Dames 1 dinsdag 27-holesHoofdklasse/D303Captain: Helma van Lier Dames 1 36-holes2de klasse/D12Captain: Annet Peeters Dames 1 Senioren 27-holes2de klasse/M18Captain: Riet Kuper Dames 2 Senioren…

Lees verder

Website

Beste sportvrienden, Helaas hebben wij in de afgelopen periode problemen gehad met de website. De afbeeldingen op de webserver waren verdwenen, waardoor de website langzaam en niet volledig was. Wij zijn de afbeeldingen op dit moment aan het herstellen via de backup en gaan uitzoeken wat hier de oorzaak van was. Excuses voor het ongemak. Mochten er problemen zijn bij het gebruik van de website kunnen deze per e-mail gemeld worden op : [email protected] Tot zover de update. Namens het…

Lees verder

Bekijk alle berichten van het Bestuur