Samenstelling

Het Bestuur wordt gevormd door vijf clubleden. Bestuursleden worden gekozen door de algemene ledenvergadering op voordracht van het zittende bestuur, dat de kandidaten voordraagt. Het Bestuur bepaalt het te voeren beleid, stelt maatregelen voor en voert deze uit na goedkeuring door de algemene ledenvergadering. De diverse taken en bevoegdheden van het Bestuur en de rechten en plichten van de leden zijn vastgelegd in de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Golfclub Brunssummerheide. De Secretaris en Penningmeester van de golfclub worden bij de uitoefening van hun respectievelijke taken geassisteerd door een administratieve medewerk(st)er. Het Bestuur wordt verder bijgestaan door meerdere commissies, die ieder een speciale taak hebben. Deze commissies zijn: de Wedstrijdcommissie, de Seniorencommissie, de Damescommissie, de Jeugdcommissie, de Regel- & Handicapcommissie, de Baancommissie, Handicartcommissie, en de Redactiecommissie.

Met ingang van 21 maart 2018 zijn de navolgende bestuursleden benoemd.

Naam Functie Telefoonnummer
Henry Albertz Voorzitter  06 15469165
Norbert Latz Penningmeester 0049 1573 6478250
Gaby Dresen Wedstrijden, Technische commissie 06 23353541
Lars Schmitz Public relations, communicatie & marketing. 06 43379626
John Peeters Secretaris en Baan, Regel & Handicap 06 53974793
Rekeningen Rabo Bank
ING-Bank
NL71 RABO0114932913
NL22 INGB0672844877
e-mailadres: [email protected]

 Berichten van het Bestuur

Migratie website

Beste sportvrienden, Op woensdag 2 januari wordt de website gemigreerd naar een nieuwe hosting provider in de cloud, om naar de toekomst toe te zorgen voor een duurzamere oplossing. Dit betekend dat er op woensdag 2 januari geen berichten geplaatst kunnen worden door de content beheerders op de site, anders gaan deze verloren.  Het kan zijn dat door de migratie de website er enkele minuten uit ligt. Mochten er problemen zijn bij het gebruik van de website kunnen deze per…

Lees verder

Rekeningen | Update

Rekeningen 2019 (Penningmeester) Beste sportvrienden, graag willen wij jullie informeren over de clubbijdrage van 2019. Hier gelden de volgende tarieven:   Volwassenen Volwassenen (26 t/m 40 jaar) Senioren (80+ jaar) Speelrecht BV € 1100,00 € 840,00 € 840,00 Clubbijdrage € 80,00 € 80,00 € 80,00 NGF Bijdrage € 18,00 € 18,00 € 18,00 Handicart stichting € 2,50 € 2,50 € 2,50 Rekeningsbedrag € 1200,50 € 940,50 € 940,50     Jeugd t/m 16 jaar Jeugd tussen (17 t/m 21 jaar)…

Lees verder

Rekeningen 2019

Rekeningen 2019 (Penningmeester) Beste sportvrienden, graag willen wij jullie informeren over de clubbijdrage van 2019. Hier gelden de volgende tarieven:   Volwassenen Volwassenen (26-40) Senioren (80) Speelrecht BV  1100,00 840,00 840,00 Clubbijdrage 80,00 80,00 80,00 NGF Bijdrage 18,00 18,00 18,00 Handicart stichting 2,50 2,50 2,50 Rekeningsbedrag 1200,50 940,50 940,50     Jeugd tot 16 jaar Jeugd tussen 17 tot 21 jaar Studenten 21 tot 25 jaar Speelrecht BV 212,00 267,00 370,50 Clubbijdrage 17,00 29,50 29,50 NGF Bijdrage 9,00 9,00 18,00…

Lees verder

Bekijk alle berichten van het Bestuur