Corona update #7

Yes, Yes, Yes! We mogen weer.

Nadat op 29 april onze golfbaan weer voor de jeugd open ging, is het voor alle andere leeftijden vanaf 11 mei aanstaande ook weer mogelijk om te golfen. Gisteravond vertelde premier Rutte dat niet-contactsporten vanaf 11 mei weer door iedereen uitgeoefend mogen worden. Georganiseerde wedstrijden zijn nog niet toegestaan, maar dat mag de pret niet drukken.

De NGF is al geruime tijd in gesprek met VWS en er liggen verschillende protocollen klaar. 

De aanpassingen van de regels omtrent Corona moeten door de veiligheidsregio’s worden vastgelegd in nieuwe noodverordeningen. Vervolgens moeten gemeenten deze gaan verwerken en aan de hand hiervan de protocollen beoordelen. We gebruiken de komende dagen om samen met de Openbare Golf BV en de gemeente invulling aan deze protocollen te geven, zodat we aanstaande maandag kunnen starten. We doen daarbij een beroep op jullie allemaal om de richtlijnen strikt op te volgen. Het laatste dat we willen is dat alles weer wordt teruggedraaid en dat hebben we met z’n allen voor een groot deel zelf in de hand.

Hoe de richtlijnen er exact uit komen te zien laten we jullie z.s.m. weten. Houd de mail en de website daarom goed in de gaten. Volg deze richtlijnen op!

Wat in ieder geval blijft gelden is:

  • Houd 1,5 meter afstand.
  • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
  • Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (tot 38 C°) en/of benauwdheidsklachten
  • Was voor en na het golfen je handen, minimaal 20 seconden. 
  • Houd gelijke tred met andere flights, bij oponthoud bal oppakken en doorlopen.  
  • Vermijd fysiek contact met andere golfers en hun spullen. 
  • Raak de vlaggenstok niet aan.
  • Ga na het voltooien van de ronde of les meteen weer naar huis.  
  • Volg de aanwijzingen van het personeel. 

Het is een fijn gevoel om jullie dit goede nieuws te kunnen brengen en we hopen jullie volgende week in goede gezondheid op de baan te mogen zien.

Met sportieve groet,

Het Bestuur.

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

Yes, Yes, Yes!  Wir können wieder.

Nachdem unser Golfplatz am 29. April wieder für Jugendliche geöffnet wurde, können ab dem 11. Mai Golf alle anderen Altersgruppen spielen. Gestern sagte Premierminister Rutte, dass berührungsloser Sport ab dem 11. Mai von allen wieder ausgeübt werden kann. Organisierte Wettbewerbe sind noch nicht erlaubt, aber das sollte den Spaß nicht verderben.

Die NGF ist seit einiger Zeit in Gesprächen mit VWS und es gibt verschiedene Protokolle.

Die Änderungen der Regeln für Corona müssen von den Sicherheitsregionen in neuen Notfallbestimmungen festgelegt werden.  Die Kommunen müssen diese dann bearbeiten und die Protokolle auf dieser Grundlage bewerten.  Wir werden die kommenden Tage nutzen, um gemeinsam mit dem Openbare Golf BV und der Gemeinde an diesen Protokollen zu arbeiten, damit wir nächsten Montag beginnen können.  Wir fordern Sie alle hiermit auf, sich strikt an die Richtlinien zu halten.  Das Letzte, was wir wollen, ist, dass alles zurückgedreht wird. Das haben wir alles selbst in der Hand.

Wir werden Sie so schnell wie möglich darüber informieren, wie die Richtlinien aussehen werden.  Behalten Sie daher die Mail und die Website im Auge.  Befolgen Sie diese Richtlinien!

Was auf jeden Fall gültig bleibt, ist:

 • Halten Sie 1,5 Meter entfernt.
 • Bleiben Sie zu Hause, wenn Sie eines der folgenden Symptome haben: Erkältung, laufende Nase, Niesen, Halsschmerzen, leichter Husten, Fieber ab 38 ° C.
 • Bleiben Sie zu Hause, wenn jemand in Ihrem Haus Fieber (bis zu 38 ° C) und / oder Atemnot hat
 • Waschen Sie Ihre Hände vor und nach dem Golf mindestens 20 Sekunden lang.
 • Halten Sie mit anderen Flights Schritt. Gelingt dies nicht, nehmen Sie den Ball auf und laufen Sie weiter.
 • Vermeiden Sie physischen Kontakt mit anderen Golfern und deren Ausrüstung.
 • Berühren Sie nicht den Fahnenstock.
 • Kehre sofort nach Abschluss der Runde oder Les nach Hause zurück.
 • Folgen Sie den Anweisungen des Personals.

Es ist ein schönes Gefühl, Ihnen diese guten Nachrichten zu bringen und zu hoffen, Sie nächste Woche bei guter Gesundheit auf dem Platz zu sehen.

Mit sportlichen Grüßen

Der Vorstand.

 • Share this post!
Posted by

Henry Albertz

Voorzitter Golfclub Brunssummerheide

Telefoon: +31 (0)6 15 46 91 65
E-mail: [email protected]

Lid worden?