Terugblik op een bijzonder jaar. Samen maken we het verschil!

De feestdagen staan alweer voor de deur, tijd om terug te blikken op een bijzonder jaar, waar niets is gelopen zoals we ons hadden voorgesteld. Het is in vele opzichten een jaar om nooit meer te vergeten. Door Corona staat ons leven op zijn kop. En dat blijft waarschijnlijk ook nog wel even zo. We zitten midden in een crisis zoals we tot nu toe niet meegemaakt hebben. Kenmerk van een crisis is, dat het ons gedrag naar uitersten stuwt. Echte vrienden staan op, we steunen op elkaar en in beton gegoten processen blijken ineens toch niet zo onwrikbaar. Er is meer aandacht voor elkaar. 

Iedereen heeft ongetwijfeld wel eens iemand horen roepen “onder druk wordt alles vloeibaar”. Oorspronkelijk een natuurkundige wetmatigheid waarmee bedoeld wordt dat de meeste stoffen voor de weg van de minste weerstand kiezen. Tegenwoordig ook te pas en te onpas gebruikt om veranderingen in een organisatie door te voeren. Maar de bewering dat onder druk alles vloeibaar wordt is niet persé waar. Onder druk kan ook verstarring optreden. Er wordt overgeschakeld naar een overlevingsmodus, waarbij gedrag onvoorspelbaar en gevaarlijk wordt. Tijdens een crisis worden die (latente) gedragspatronen blootgelegd. Het bed wordt opgeschud en het wordt duidelijk wie voor welk gedrag kiest: meer vloeibaar, star of extreem.

De schaduwzijde van de crisis waar we nu middenin zitten toont aan dat intolerante personen verworden tot irrationele, gevaarlijke jokers. Werd er in het begin nog massaal geapplaudisseerd voor onze hulpverleners, inmiddels is dat gekanteld. Er is een hoop ongeduld en onevenredig veel agressie. Eigenlijk ongelofelijk hoe snel menselijk gedrag kan veranderen. Terwijl talloze mensen ziek zijn, in het ziekenhuis liggen, op de Intensive Care liggen, ja zelfs sterven, klagen hele volksstammen dat ze niet op vakantie of op stap kunnen gaan. Hoe egoïstisch kun je zijn? En dan is ook nog eens, tot schrik van de verstokte carnavalisten, het carnaval gecanceld. Natuurlijk is dat niet leuk, maar Corona is ook niet leuk! Van de andere kant, hebben we dit jaar niet al genoeg clowns op tv en social media voorbij zien trekken?

Als klap op de vuurpijl mag dit jaar geen vuurwerk afgestoken worden. Begrijpelijk, maar kennelijk niet voor iedereen. Zou het dan zijn omdat de lontjes te kort zijn? Maar het ene lontje is het andere toch niet? Of misschien toch wel? Vrijwel dagelijks worden we geconfronteerd met verhalen en beelden van complotdenkers, beroepsdemonstranten en losgeslagen politici die niet met tegenslagen om kunnen gaan. We krijgen het wel voorgedaan tot op het allerhoogste niveau! Respect voor elkaar en elkaars mening schijnt tegenwoordig voor velen erg moeilijk te zijn. Met dank aan social media en vooral ook veel te veel podium voor roeptoeters.

Gelukkig zijn er ook nog genoeg andere dingen om aan terug te denken. 

Zoals tijdens de ALV aangekondigd, behoort het opzetten van een Sportief Beleid tot een van onze beleidsprioriteiten. Sportief beleid gaat over de sportieve ambitie die iedere golfer heeft. Een goed sportief beleid zorgt voor succesbeleving en plezier, waardoor men langer verbonden blijft aan de club. Afgelopen periode is er intensief contact geweest met de NGF over dit onderwerp. Natuurlijk gingen wij niet voor het standaard programma. Een expliciete wens (misschien zelfs wel eis) was elementen van fitheid, gezondheid en vitaliteit in het programma te verweven. Dat is gelukt. En niet alleen dat, GCB blijkt de enige golfclub in Limburg te zijn, die bezig is met Sportief Beleid. Maar we bevinden ons in een mooi gezelschap van een aantal toonaangevende clubs in de rest van Nederland, die deze stap ook hebben gezet en bereid zijn hun successen met ons te delen.

De afgelopen maanden is er heel hard gewerkt aan het samenstellen van het jaarboek 2020. Onze commissies zijn er opnieuw in geslaagd mooie verslagen incl. foto’s over het afgelopen seizoen te maken. Er zijn diverse interessante en soms verhelderende interviews afgenomen en vanuit de leden hebben we ook nog eens talloze foto’s van de baan mogen ontvangen. Een schone taak voor de redactie om uit al die ingezonden foto’s een selectie maken. Het jaarboek ligt inmiddels bij de drukker en zal, geheel conform planning, medio december in Brunssum afgeleverd worden. 

Commissies zijn het kloppend hart van een golfclub. Zij organiseren wedstrijden, zorgen dat de regelkennis up-to-date blijft en zijn het aanspreekpunt voor de NGF competities. De commissies werken vanuit een bepaald stramien, vastgelegd in reglementen. Om een zekere dynamiek te waarborgen, kan iemand maximaal 6 jaar lid zijn van een commissie. In uitzonderlijke gevallen kan, na goedkeuring van het bestuur, een tijdelijke verlenging gegeven worden.

Deze vrijwilligers, die met hart en ziel hun commissiewerk uitvoeren, dragen in hoge mate bij aan het aanwezige clubgevoel. Betrokkenheid en enthousiasme onder de leden is dan ook onmisbaar om een tijdige doorstroming in de commissies te kunnen waarborgen. Ook dit jaar zijn er weer een aantal commissieleden gestopt en zijn er nieuwe commissieleden toegetreden. De commissieleden die dit jaar terugtraden zijn: Annelies Lutjens en Babette Warda (WeCo), Sabine Törber (DaCo), Ad Willemse (SeCo) en Riet Kuper (TeCo). Allen een hartelijk en welgemeend dankjewel voor jullie jarenlange belangeloze inzet in de diverse commissies.

Helaas haalt Corona deze keer een streep door onze nieuwjaarsreceptie. Laten we hopen dat het de laatste streek is die deze crisis ons levert. 

Langs deze weg wil ik graag iedereen hele fijne feestdagen en een bruisend en sprankelend, maar bovenal gezond en gelukkig 2021 wensen!

Henry Albertz
Voorzitter GCB

Posted by

Henry AlbertzTelefoon:
E-mail: voorzitter@golfclubbrunssummerheide.nl

Lid worden?