Januari kende een agressieve start, maar er is licht aan het einde van de tunnel!

De over het algemeen rustig verlopen jaarwisseling tijdens de Lockdown bleek helaas geen garanties voor de toekomst te geven. Januari werd niet alleen gekenmerkt door extreem slecht weer, het was ook een maand met veel agressie. Amerika werd opgeschrikt door een bizarre aanval op het Capitool, met een hoofdrol voor een losgeslagen president, die uiteindelijk een hele slechte verliezer bleek te zijn. De hele wereld was ontzet over hetgeen daar gebeurde. Zoiets zou bij ons absoluut ondenkbaar zijn. Helaas! Een paar weken later was het raak in ons polderlandje. 

Complotdenkers, droeftoeters, beroepsrelschoppers en andere idioten (meelopers) openden op verwerpelijke wijze de aanval op de Corona maatregelen. Deze “Google Professors” halen hun “wijsheid” niet uit boeken, wetenschappelijke studies of andere vormen van waarheidsvinding. Zelfs van gezond boerenverstand is hier geen sprake. Nee, hun gelijk zoeken ze op Internet en in Social media, waarmee ze grote massa’s wisten te mobiliseren om eens lekker tegen de democratie (en de eigendommen van anderen) te schoppen en en passant de druk op de zorg verhoogden. Morele en intellectuele armoede in optima forma! Nederland stond compleet voor schut in de wereld.

De lessen die wij daaruit kunnen trekken: internet en social media staan vol met zin en onzin van talloze roeptoeters. Je kunt daar niet zomaar conclusies aan verbinden. Het geeft misschien een paar indicaties, maar om een goed beeld te krijgen is meer nodig. Voor de meesten onder ons gesneden koek, maar kennelijk niet voor deze Covidioten en niet te vergeten de gastheren/-vrouwen van menige talkshow alsook hun gasten. Kleine tip: negeren werkt soms beter dan reageren!

We zullen nog wel meer van dit soort uitspattingen gaan meemaken. Zeker nu “Kick-out-Zwarte-Piet” haar pijlen op het carnaval heeft gericht. Je zou zomaar een beetje moedeloos worden van deze bijzondere categorie roeptoeters. Waar is de verdraagzaamheid in hemelsnaam gebleven? Maar ….. de wereld draait door en gelukkig zijn er naast al deze bakken ellende ook nog volop leuke dingen te melden. Onze nieuwsbrief staat er weer vol mee.

Er hebben een aantal personele veranderingen plaatsgevonden. Het team secretariaat is versterkt met Ans Verstegen, waardoor vanaf maart het secretariaat ook weer op zaterdagmorgen bezet is. Daarmee kunnen we onze dienstverlening nog verder optimaliseren. Verder is er ook binnen het bestuur het een en ander gewijzigd. De portefeuille wedstrijden is door Lars Schmitz overgenomen van Martin Engelen, die om persoonlijke redenen zijn werkzaamheden binnen het bestuur heeft neergelegd. Maarten Vodeb gaat zich volledig richten op Marketing & Communicatie. En met de komst van Tino Bellemakers heeft de portefeuille Jeugd eindelijk een goede kartrekker gekregen.

De ALV, die gepland staat voor 11 maart, zal door Corona helaas geen doorgang kunnen vinden. Onze statuten bepalen dat er binnen 6 maanden na afloop van een verenigingsjaar een ALV gehouden moet worden. Door een bepaling in de Corona-noodwet mag deze termijn met maximaal 4 maanden verlengd worden. Zolang willen wij echter niet wachten. Daarom worden momenteel een aantal alternatieven onderzocht om, uiterlijk in zomer, een ALV te kunnen organiseren die volledig Corona-proof is.

Begin januari hebben jullie allemaal het nieuwe jaarboek 'De Kranenpool' per post ontvangen. De reacties waren overweldigend positief. Voor ons zaten er wel een paar interessante leermomenten in en wij hebben ons voorgenomen het volgende jaarboek nog beter te maken. Hiervoor hebben wij in ZPRESS een nieuwe partner gevonden. ZPRESS is gespecialiseerd in drukwerk voor sportclubs. Met klinkende namen als Ajax, PSV, The Dutch en andere grote namen uit de voetbal-, hockey- en golfwereld in hun portfolio, zijn wij ervan overtuigd de perfecte partner voor onze toekomstige Kranenpools te hebben gevonden. Budgettair klopt het plaatje ook helemaal, waardoor er geen extra belasting op de begroting ontstaat. Integendeel, er wordt zelfs ruimte geschapen, die we weer in kunnen zetten ten faveure van onze leden .

Omdat de reguliere wedstrijden afgelopen jaar niet in die vorm konden plaatsvinden zoals we dat gewend waren, hebben wij met de Eclectic Challenge getracht onze leden iets extra’s te bieden. Tot onze grote spijt waren er echter nogal wat mensen die deze competitievorm degradeerden tot een “foetel-competitie”. Het argument was dat de Eclectic Challenge te veel uitnodigt tot oneerlijk spel. Hoe pijnlijk moet dat geweest zijn voor diegenen die wel meegedaan hebben aan deze super eerlijk verlopen Challenge? Zij hebben in ieder geval wel begrepen dat hét kenmerk van golf nu juist is dat er bij elk golfrondje een beroep gedaan wordt op de integriteit van elke speler om volgens de regels en de etiquette te spelen!

Maar goed, de Eclectic Challenge (hoe mooi de bedoelingen ook waren) komt niet meer terug in Brunssum. Daarvoor in de plaats hebben we dit jaar de ClubLadder geïntroduceerd. En daarmee slaan we twee vliegen in een klap. Ten eerste creëren we een mogelijkheid om Matchplay te spelen, een spelvorm die graag gespeeld wordt, maar moeilijk in een clubwedstrijd zoals wij die kennen te stoppen is. Bovendien is het systeem (de ClubLadder app) dusdanig opgezet, dat het systeem (en niet de spelers) bepaalt welke spelers tegen elkaar spelen in de ClubLadder. Zeg nu zelf, veel eerlijker kunnen we het toch niet maken. En gezien de (nu al) vele aanmeldingen belooft het een mooie competitie te worden. Dus, schrijf je in en doe mee aan deze, meest pure, spelvorm van golf.

Henry Albertz
Voorzitter GCB

Posted by

Henry AlbertzTelefoon:
E-mail: voorzitter@golfclubbrunssummerheide.nl

Lid worden?