Grenzen dicht en terrassen open!

Hopen op betere Coronacijfers 
Inmiddels zijn de terrassen en de winkels in Nederland weer open en op 8 mei gaan ook in België de terrassen weer open. Wat een contrast met onze andere buren. Tanken en boodschappen doen in Duitsland zit er voorlopig niet in. Het land zit, althans voor Nederlanders, volledig op slot. Nu hoor ik al roepen dat je met een negatieve test wel de grens over mag, maar laten we eerlijk wezen, met de woekerprijzen die voor een sneltest betaald moeten worden, is de animo niet echt groot om met een dergelijke investering een reisje naar onze Duitse vrienden te ondernemen. De kosten van zo’n test wegen bij lange na niet op tegen de winst die je maakt met tanken en boodschappen doen. Laten we hopen dat de cijfers snel beter worden en er weer een open Europa ontstaat, waarbinnen iedereen zich vrijelijk kan verplaatsen. Op naar de vaccinatie-zuster!

De politieke mallemolen draait vrolijk verder
De afgelopen maand hadden we trouwens niet te klagen over gebrek aan gespreksstof. Het politieke circus in Den Haag liet zich van haar 'beste kant' zien. Alles werd uit de kast getrokken. Beschuldigingen, verwijten, leugens, politieke spelletjes en loze beloftes vlogen over en weer. De politieke mallemolen draait weer vrolijk verder in haar eigen ritme en op haar eigen muziek. Eigenlijk kun je ze dat ook nog geeneens kwalijk nemen, men is niet anders gewend. Hopelijk kan een volgende generatie politici ooit wel een keertje voor de broodnodige verandering zorgen. Probleemoplossing begint met herkennen en (willen) erkennen van de oorzaak. Een pilletje tegen de buikpijn help maar eventjes als de kwaal ernstiger is.

Ut kunt allemoal waal jot
Tot het zover is moeten we maar geduld hebben, want het zijn niet alleen Gods molens die langzaam malen. Ook de politieke molens komen amper uit de eerste versnelling. In Kerkrade zouden ze zeggen:”ut kunt allemoal waal jot”. Laten we het daar maar op houden. Hebben we er dan misschien wel iets van geleerd? Volgens mij niet, of het zou moeten zijn dat, als je ergens van wordt beschuldigd, je kennelijk gewoon kunt zeggen dat je daar geen actieve herinnering aan hebt. Het schijnt dat je daar uiteindelijk best aardig mee weg kunt komen.

De drukte op golfbanen houdt aan
Buiten Den Haag was april zonnig maar extreem koud. Volgens de meteorologen was het zelfs de koudste april van de afgelopen 35 jaar. Waarschijnlijk was het eerste actieve jaar van Golfclub Brunssummerheide dus, althans weer-technisch gezien, ook een jaar om snel te vergeten. Inderdaad, 35 jaar geleden alweer. Een leuk bruggetje naar het in te halen lustrum. Want dat hebben we, dankzij Corona, nog tegoed uit het afgelopen jaar. Datzelfde Corona zorgt ervoor dat het nogal druk is op golfbanen. Met als gevolg dat er een driedimensionaal effect ontstaat. Exploitanten van golfbanen proberen, met de komst van greenfee spelers, maximale compensatie te realiseren voor hun gederfde inkomsten. Clubs zien een stijgende groei van hun ledenbestand. Commissies ervaren toenemende problemen om hun wedstrijden op de overvolle banen te organiseren. 

Een gunstart kost Golfclub Brunssummerheide 1500 euro
En dat brengt ons dan weer terug bij de organisatie van ons lustrum. Het zou een groot feest moeten worden, want laten we eerlijk wezen, een 35-jarig bestaan is een fantastische mijlpaal, die het verdient om op passende wijze gevierd te worden. Uiteraard zullen we uitgebreid stilstaan bij het lustrum en een uiterste inspanning leveren om er een geweldige week van te maken, met drie mooie wedstrijden. Maar het zal anders zijn dan voorgaande jaren. We krijgen geen Gunstart voor onze wedstrijden, tenzij we daarvoor een 'startgeld' van € 1.500 per wedstrijd aan de exploitant betalen. 

Dat vinden wij niet terecht en dat gaan we dus ook zeker niet doen. De wedstrijden zullen derhalve een normale one-tee-start hebben. Uiteraard is het ondoenlijk om dan na de wedstrijd een diner, buffet of whatever te organiseren. Dan zou wel extreem veel wachttijd en geduld van de eerste flights vergen. En dat willen we niemand aandoen. Het is (nog steeds) de bedoeling dat de lustrumweek met een grootse feestavond op zaterdag 28 augustus wordt afgesloten. Dat kan uiteraard alleen als Corona ons niet opnieuw roet in het eten gooit. Over de exacte invulling van de feestavond zijn wij nog in conclaaf. Mocht iemand een supergoed idee hebben, laat het ons weten!

Een belangrijk punt uit de WBTR is transparantie.
M.b.t. de WBTR liggen we aardig op stoom. Er is een uitgebreide inventarisatie gedaan over de noodzakelijke aanpassingen in Statuten en Huishoudelijk Reglement. Binnenkort zitten we met de notaris samen om de concept-statuten op papier te zetten. Daarna zullen deze in de volgende ALV, die voor 30 juni op de planning staat, in stemming worden gebracht. Een belangrijk punt uit de WBTR is transparantie. Hiermee wordt bedoeld dat we oog hebben voor het verenigingsbelang en belangrijke beslissingen kenbaar zullen maken aan de leden, zodat iedereen kan zien hoe en welke besluiten zijn genomen. Maandelijks zal er daarom op deze plek (of elders in de Nieuwsbrief) even worden stilgestaan bij de genomen bestuursbesluiten en andere relevante zaken.

De Matchplay Clubladder is een groot succes
De eerste wedstrijden in de nieuwe Matchplay Clubladder zijn inmiddels gespeeld. Gezien het grote aantal deelnemers, de spontane wedstrijdcommentaren die gepost worden en het plezier zoals dat tijdens deze wedstrijden door de leden ervaren wordt, is deze nieuwe competitie zeer goed aangekomen bij onze leden. Wij zijn momenteel in gesprek met SportConnexions, de host van de Clubladder, om te bekijken of we de Clubladder wedstrijden ook naar andere (buitenlandse) banen kunnen brengen. Mocht dat lukken, dan zal SportConnexions zich inzetten om voor de deelnemende clubs een afsluitend internationaal toernooi te organiseren, waarbij zij ook de prijzen voor hun rekening willen nemen. Al met al een waardevolle aanvulling van onze clubactiviteiten én opnieuw een activiteit waarmee we ons duidelijk profileren en onderscheiden van onze concurrenten.

Henry Albertz
Voorzitter 

Posted by

Henry AlbertzTelefoon:
E-mail: voorzitter@golfclubbrunssummerheide.nl

Lid worden?