Old Grand Dads 2021

Traditioneel is het OGD seizoen afgesloten met de najaarswedstrijd op 4 oktober. Hoewel het aantal deelnemers aan de magere kant was, maakte het stralend najaarsweer en de onderlinge sfeer alles tot een ware beleving. Vanwege de onduidelijke situatie rondom corona was ervoor gekozen om na afloop niet gezamenlijk te dineren, maar op een sobere wijze de dag af te sluiten.

“Erbij zijn is belangrijker dan winnen" houden wij ons steeds voor, maar toch werd er reikhalzend naar uitgekeken wie als winnaar uit de bus zou komen.

Na verwerking in Proware kwam als winnaar uit de bus Olaf Janssen, die zodoende ook winnaar werd van de felbegeerde OGD-trofee 2021. Tweede werd Peter de Wit en derde Roderick Bell, die beiden ook een attentie kregen. En tenslotte was er voor iedere deelnemer een lekkernij van chocolade. Daarnaast kreeg Jo Grezelska een OGD-cap als oudste deelnemer en Lammert Bovendorp een cap voor zijn attente aanwezigheid rondom het hele OGD-gebeuren. Vermeld zij tenslotte ook nog dat Jan Habets in het zonnetje werd gezet vanwege het bereiken van de landelijke finale van de OGD's in Weert.

Aan het einde van een seizoen met de nodige hobbels in verband met corona, is het te hopen dat 2022 weer meer langs de normale lijnen gaat verlopen. In ieder geval zijn nu al, behoudens onverwachte gebeurtenissen, voor het spelen van onze onderlinge wedstrijden twee data gereserveerd, nl. maandag 9 mei en maandag 10 oktober, telkens vanaf 12.00 uur.

Wij hopen ook in 2022 een aantal nieuwe leden te mogen verwelkomen, zodat het aantal van 50 leden binnen bereik komt. En kent u grootvaders: breng de OGD onder de aandacht, zij steunen als lid een goed doel: het brengen van meer bewegingsmogelijkheden in het leven van onze gehandicapte kinderen en jongvolwassenen (info: Stichting Old Grand Dad Club te Den Haag).

Leo van Houtem
Consul OGD

Posted byTelefoon:
E-mail:

Lid worden?