Update Corona-maatregel (21 december 2021)

Golf in Corona-tijd (update 21 december 2021)

Als gevolg van het regeringsbesluit inzake de huidige Corona situatie zijn buitensporten beperkt toegestaan. Met in achtneming van alle persoonlijke Corona-maatregelen is golf mogelijk met 2 spelers per flight.

In een update van 21 december 2021 geeft NGF aan dat flights van 2 + 2 spelers (een vierbal) of 2 + 1 spelers (een driebal) ook toegestaan zijn, mits de volgende regels in acht worden genomen:

  • De samenstelling van de twee groepjes in een driebal of vierbal mag niet veranderen en de twee groepjes moeten afstand van elkaar houden door de baan en uitdrukkelijk ook op de tee en green.
  • Onderling moeten de spelers in een groepje 1,5 meter afstand houden.
  • Tussen de twee groepjes in een driebal of vierbal moet 4 meter afstand zijn.

De golfclub/-baan ziet toe op naleving hiervan, maar spelers zijn ZELF verantwoordelijk voor het naleven van de regels.

Clubwedstrijden zijn toegestaan met twee, drie of vier spelers per flight mits de regels hierboven in acht worden genomen. Prijsuitreikingen zijn niet toegestaan.

Als kinderen tot en met 17 jaar met elkaar spelen, dan hoeven zij onderling geen 1,5 meter afstand te houden.

=============================================================================================

Aufgrund des niederländischen Regierungsbeschlusses zur aktuellen Corona-Situation ist Sport im Freien eingeschränkt erlaubt. Unter Beachtung aller persönlichen Corona-Maßnahmen ist Golf mit  2 Spielern pro Flug möglich.

In einem Update vom 21.12.2021 weist NGF darauf hin, dass auch Flights von 2+2 Spielern (ein Viererball) oder 2+1 Spielern (einer Dreierball) erlaubt sind, sofern folgende Regeln beachtet werden:

  • Die Zusammensetzung der beiden Gruppen in einem Dreier- oder Viererball darf sich nicht ändern und die beiden Gruppen müssen während die gesamten Runde und insbesondere auf dem Abschlag und dem Grün Abstand zueinander halten.
  • Die Spieler einer Gruppe müssen 1,5 Meter voneinander entfernt sein.
  • Bei einem Dreiball oder Vierball muss zwischen den beiden Gruppen ein Abstand von 4 Metern sein.

Der Golfclub/Platz setzt diese durch, aber die Spieler sind SELBST verantwortlich für die Einhaltung der Regeln.

Vereinsspiele sind mit zwei, drei oder vier Spielern pro Flug erlaubt, sofern die oben genannten Regeln eingehalten werden. Die Preisverleihung ist nicht erlaubt.

Wenn Kinder bis 17 Jahre miteinander spielen, müssen sie keine 1,5 Meter Abstand zueinander halten.

Posted by

Nick OversierTelefoon: 0653378841
E-mail: secretaris@golfclubbrunssummerheide.nl

Lid worden?