Gedragscode werken met jeugdigen.

Afgelopen periode zijn we door een aantal leden gewezen op het feit dat binnen de club geen gedragscode bestond voor commissieleden/vrijwilligers  die met  jeugdigen werken en dat de commissieleden die er waren, niet over een verklaring omtrent gedrag beschikten.(VOG)

Hier zijn we uiteraard mee aan de slag gegaan, inmiddels hebben de direct betrokken commissieleden (jeugdcommissie) de verklaring verkregen en is deze in een dossier op het secretariaat gevoegd. Voor nieuwe medewerkers die in de toekomst met jeugd zullen werken is deze VOG een vereiste. Tevens wordt hen gevraagd de gedragscode Golfclub Brunssummerheide te ondertekenen. 

Inmiddels staat de gedragscode op de website, U kunt deze bereiken via onderstaande link of zelf naar de site gaan.

https://www.golfclubbrunssummerheide.nl/vereniging/reglementen/gedragscode

Verder zijn we nog op zoek naar een vertrouwenscontactpersoon.

De vertrouwenscontactpersoon heeft als taak te luisteren naar iemands verhaal en te adviseren en te begeleiden met betrekking tot de procedure aangaande het indienen van klachten ten aanzien van seksuele intimidatie.

De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt binnen de club. Daarbij is de vertrouwenscontactpersoon op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De vertrouwenscontactpersoon is er voor mensen die zelf slachtoffer zijn, maar ook voor mensen die geen slachtoffer zijn maar een vermoeden hebben, dan wel melding of klacht krijgen, van seksuele intimidatie bij een ander.

Bij interesse en voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met John Peeters, 0653974793   

Namens het bestuur,

John Peeters