Beste leden,

Wij zijn een actieve en enthousiaste club, waarmee elke golfer zich kan identificeren en waar iedereen zich thuis voelt. Een club vóór leden, dóór leden, mét leden! 

Ruim 50 commissie- en bestuursleden zijn, geheel vrijwillig, iedere week opnieuw bezig alle activiteiten van de club in goede banen te leiden. Denk bijvoorbeeld aan alle wedstrijden die (voor verschillende doelgroepen) georganiseerd worden. Daarnaast het up-to-date houden van het handicap systeem, de golfregels, de website etc. Vanuit het bestuur worden bovendien contacten onderhouden met o.a. de NGF, de golfschool en de exploitant van de baan. Met z’n allen zorgen wij er voor dat onze leden met veel plezier kunnen genieten van ons favoriete spelletje. Het maakt ook dat onze club aantrekkelijk is voor zowel bestaande als nieuwe leden.

We zijn oprecht trots op al deze vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten voor onze club. Doorgaans voor een periode van 3 tot 6 jaar. Super dat deze mensen  hun werk met veel enthousiasme doen. Maar, we moeten er ook voor zorgen dat, zodra de termijn verstreken is, er weer nieuwe leden bereid zijn het stokje over te nemen.

Conform statuten moet het bestuur uit een oneven aantal bestaan. Vandaar dat wij al een poosje op zoek zijn naar versterking, zodat we weer in de pas lopen met de statutaire bepalingen.

We kunnen ons voorstellen dat een bestuursfunctie, zeker als je op dat vlak nog geen ervaring hebt, niet meteen iets is waar je aan denkt als lid van onze golfclub. Dat hoeft echter geen probleem te zijn, we hebben binnen het huidige bestuur voldoende ervaren bestuurders, waar je altijd op terug kunt vallen. We zijn immers een team! Mocht je dat graag willen, dan is het mogelijk om bij de NGF een cursus ‘besturen in golf’ te volgen. 

Kortom, ben je een teamplayer, betrokken bij de doelstelling en aard van onze club, heb je goede ideeën, weet je van aanpakken en wil je een steentje bijdragen aan de uitvoering en bewaking van het beleid van onze club, dan ben jij precies de versterking die wij zoeken! 

************************************************************************

Ondersteunend algemeen M/V

De portefeuille Ondersteunend Algemeen biedt praktische en uitvoerende steun aan de verschillende disciplines binnen het bestuur om tot de gewenste resultaten te komen. Naast gestructureerd contact met collega bestuursleden heb je regelmatig contact met leden en commissieleden.

Je biedt hulp bij organisatie, voorbereiding en verslaglegging van bestuursvergaderingen, algemene ledenvergadering, voorzittersoverleg en andere bijeenkomsten en/of events die vanuit het bestuur geïnitieerd worden.

Indien en voor zover deadlines overschreden dreigen te geraken, ondersteun je, bij calamiteiten, de overige bestuursleden bij de uitvoering van hun taken. Zo nodig vervang je de clubsecretaresse bij afwezigheid ten gevolge van ziekte, vakantie etc. Tevens vervang je de clubsecretaris bij diens afwezigheid.

************************************************************************

Langs deze weg willen wij graag een oproep aan jullie doen om (mede) invulling te geven aan bovenstaande bestuursfuncties en enkele uurtjes per week te investeren in het belang van onze club. Spreek ons aan of stuur een mailtje en wij nemen contact met je op.

Henry Albertz, voorzitter

Telefoon: 06-15 46 91 65  /  E-mail: [email protected]