Laddercompetitie met handicapverrekening, singles en foursomes.

Indeling Laddercompetitie

 1. Er zal een ladderwedstrijd single matchplay voor dames en heren afzonderlijk, als ook een ladderwedstrijd voor dames-, heren- en mixed-foursomes matchplay worden gespeeld.
 2. Deelname staat open voor handicapcategorie 1 t/m 5 (-9 t/m 36).
 3. Indien er minder dan 16 deelnemers voor een categorie hebben ingeschreven, zullen deze spelers worden ingedeeld in poules. Overige categorieën spelen via afvalschema´s.
 4. De playing-handicaps in deze ladderwedstrijden worden ¾ verrekend met een maximum van 18 slagen.
 5. Voorbeeld: in een single match moet de volgende berekening worden toegepast: ((P.Hcp speler A) – (P.Hcp speler B)) * 3/4
 6. De handicap berekening voor de foursomewedstrijden geldt als volgt: Het paar met de hoogste gezamenlijke exact handicap (stel A en B) krijgt van het andere paar (C en D) een aantal handicap slagen dat gelijk is aan:
  (((p.hcp. A + p.hcp. B) – (p.hcp. C + p.hcp. D)) * 3/4) / 2
  (((11 + 12) – (8 + 10)) * 3/4) / 2
  (((23 – 18)) * 3/4) / 2
  ( 5 * ¾ ) / 2 = 2 slagen
 7. Afronden: 0,5 of hoger naar boven. Ook hier met een maximum van 18 slagen.
 8. Bij gelijke score wordt voor het bepalen van de winnaar een sudden-death-play-off gespeeld te beginnen bij hole 1 van de gespeelde combinatie. De toegepaste handicapverrekening geldt weer opnieuw voor de sudden-death-holes.
 9. De nummers 1 en 2 van het afgelopen seizoen zullen, als zij weer inschrijven, worden geplaatst. De overigen worden door loting ingedeeld.
 10. Na de indeling op het wedstrijdschema door de wedstrijdcommissie zullen de competitors zelf de dag en tijd moeten bepalen waarop de wedstrijd wordt gespeeld.
 11. Op de schema’s gaan alleen de winnaars gaan verder. Bij de poulewedstrijden spelen de spelers/speelsters alle wedstrijden in hun poule.
 12. De uiterste datum waarop de wedstrijd moet worden gespeeld staat op het wedstrijdschema aangegeven. Ook de poulewedstrijden worden van de uiterste speeldatum voorzien.
 13. De verantwoording om tot een afspraak te komen ligt bij BEIDE competitors. BEIDEN moeten zorgen dat de partij doorgang zal vinden.
 14. Indien dat niet lukt dient men zo spoedig mogelijk de wedstrijdcommissie daarvan op de hoogte te brengen.

Indeling Laddercompetitie

Indien deze regels niet worden nagekomen is de wedstrijdcommissie gerechtigd regulerend op te treden