Wat is de (jaarlijkse) handicapherziening en waarom moet deze worden toegepast ?

De (jaarlijkse) handicapherziening is gebaseerd op een formule die een eventuele aanpassing van de handicap van een golfer adviseert. Bij de herziening wordt aan de hand van de scores gekeken of de handicap van een golfer klopt. Een aanpassing zorgt ervoor dat de handicap weer past bij de speelsterkte die een golfer heeft.

Welke golfers komen in aanmerking voor herziening ?

Golfers die minimaal 8 scores hebben ingeleverd, komen in aanmerking voor een (jaarlijkse) handicapherziening. Als een golfer in de laatste 12 maanden minder dan 8 scores heeft ingeleverd, dan worden deze scores aangevuld met scores uit de afgelopen 24 maanden. Bij een golfer die minder dan 8 scores heeft ingeleverd in de afgelopen 24 maanden kan geen herziening worden toegepast. Het programma van onze softwareleverancier, E-Golf4U, maakt deze selectie vanzelf.

Ook komend jaar (2020) hanteert Golfclub Brunssummerheide deze wijze van berekening, echter via een andere software leverancier.

Wat doet de handicapcommissie (BaReCo) ?

Wij, de BaReCo, passen normaal gesproken alle handicaps aan die door de NGF worden voorgesteld. De betrokken spelers worden hiervan persoonlijk, via email op de hoogte gesteld. Mocht een speler het niet eens zijn met de aanpassing van de handicap dan kan altijd contact worden opgenomen met de BaReCo. [email protected]
De commissie zal dan de argumenten beoordelen en eventueel de aanpassing heroverwegen.

Wel of geen handicapaanpassing

Als de formule van de software geen aanpassing adviseert, betekent dit dat de scores binnen de verwachte handicapgrenzen vallen. De handicap hoeft dan niet aangepast te worden.

Uitzonderingen in 3 gevallen

Voor de golfers uit categorie 6 (hcp 37 – 54) is er geen (jaarlijkse) handicapherziening, tenzij de golfer hierom vraagt.
Als de handicap van een golfer (uit categorie 1-5) aan het begin van het jaar hoger is dan de handicap aan het einde van het jaar, dan is er geen verhoging nodig naar boven.
Wanneer een golfer een handicap heeft onder de 36 en de software adviseert een verhoging tot boven de 36, dan wordt deze verhoogd tot 36.

De Bareco wenst tot slot alle leden een prettige jaarwisseling en veel succesvolle scores in 2020.