Beste Handicart-pashouder,

Tijdens het recent gehouden voorzittersoverleg is uitvoerig gesproken over de nieuwe situatie met betrekking tot de Handicarts.

Daar er blijkbaar nog veel vragen leven bij de pashouders en donateurs willen wij, bestuur en clubconsul Stichting Handicart, op 6 en 10 maart a.s. vanaf 11:00 uur, op het secretariaat uitleg geven over de ontstane situatie.

Alle vragen die er dan nog zijn, hopen wij op genoemde dagen te kunnen beantwoorden.

Met sportieve golfgroet,

Tom Goossen

Clubconsul Stichting Handicart GCB

Telefoon: 06-41707002