Beste leden,

Het is een bijzondere tijd die voor ons allemaal veel vraagtekens met zich meebrengt. In ons laatste bericht deelden wij u mede dat het clubhuis en de baan in ieder geval tot en met 6 april gesloten zijn. Als bestuur volgen wij de adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM op. Daarnaast zijn wij ook aangesloten bij de NGF en staan we uitvoerig in contact over hoe wij als golfclub met deze situatie om moeten gaan. Er komen veel vragen binnen die we helaas niet allemaal individueel kunnen beantwoorden maar waar we middels deze update de meest prangende zaken wel willen belichten.

  1. Clubactiviteiten

Zoals aangegeven staat de gezondheid van ons allemaal voor ons als bestuur op de eerste plaats. Dat houdt in dat alle maatregelen die zijn ingevoerd ten gunste zijn van onze gezondheid. De adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM zijn daarin voor ons bepalend. Dat heeft er tot nog toe geleid dat alle clubactiviteiten tot en met 6 april zijn geannuleerd. We hopen na 6 april meer duidelijkheid te kunnen geven.

  1. Clubhuis

Per zondag 15 maart 18.00 uur zijn alle horecagelegenheden dicht. Dat geldt ook voor ons clubhuis.

  1. Golfbaan

Veruit de meeste vragen komen binnen over de golfbaan. Als bestuur scharen wij ons nog steeds achter het advies van de NGF om alle golfbanen te sluiten. Op dit moment is dat ook de huidige situatie in Brunssum. De eindbeslissing om de baan open te houden ligt echter bij de Openbare Golf BV en niet bij het bestuur van de club. 

Als bestuur hebben we van de NGF echter het uitdrukkelijke advies gekregen om in het kader van de volksgezondheid de baan dicht te houden. We steunen dit advies dan ook en wel om de volgende redenen.

  • Alle banen in onze regio (ook Duitsland en België) zijn gesloten. Een openstelling van onze baan zou tot heel veel toestroom kunnen leiden waardoor er veel mensen toch weer met elkaar in contact komen. Suggesties om met kleinere flights te werken zijn dan niet uitvoerbaar.
  • Veel van onze leden bevinden zich in de risicovolle groepen. Wij zijn van mening dat het daarom onverantwoord is om de baan nu open te stellen.
  • Via veiligheidsregio’s worden de besluiten van de overheid ingevoerd middels verordeningen. In de regio Utrecht is de volgende verordening van kracht: “Het is verboden om de volgende inrichtingen geopend te houden: Sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden.

Deze redenen overwegend committeert het bestuur zich onverkort aan het advies van de NGF tot sluiten van de baan en zal daar ook naar acteren. Zoals echter aangegeven ligt de beslissing tot het sluiten van de baan bij de Openbare Golf BV.

Net als iedereen zijn wij ook grote liefhebbers van de golfsport en zouden we liever gisteren dan vandaag over de baan lopen. Wij doen op u allen een beroep om goed naar elkaar om te kijken en voor elkaar te zorgen. Heb oog voor elkaar. 

Wij proberen iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden en hopen op ieders begrip. Ondanks het feit dat we nu even niet kunnen golfen.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.