Geachte leden,

Tijdens de bestuursvergadering op 23 oktober 2019 hebben onze leden Bärbel Schorn en Marcel Schormans zich bereid verklaart als kandidaat-bestuurslid tot het bestuur toe te treden.

Bärbel Schorn heeft voorlopig de portefeuille Algemeen onder haar hoede, tevens blijft zij nog functioneren als lid van de TeCO.

Marcel Schormans heeft voorlopig de portefeuille van Gaby Dresen overgenomen, met name de wedstrijdorganiserende commissies en de Technische Commissie.

Op 04 maart 2020 zal de ALV gevraagd worden de benoeming te bekrachtigen.

John Peeters, secretaris.