Gedurende het seizoen organiseert de Seniorencommissie verschillende soorten wedstrijden over 18 respectievelijk 9 holes. Aan deze wedstrijden kunnen dames en heren meedoen die de leeftijd hebben bereikt van 50 jaar. Indien één van de twee partners de vereiste leeftijd heeft, kan de andere ook aan de Secowedstrijden deelnemen. Maximale handicap voor deelname aan de Seco 18-holes wedstrijden is hcp 45; er is een onderverdeling in drie categorieën. De 9-holes wedstrijden staan open voor hcp 0-54, onderverdeeld in twee categorieën.
Het seniorenwedstrijdprogramma bestaat uit een stablefordcompetitie en gezelligheidswedstrijden. Het programma kan worden uitgebreid met andere spelvormen. Ook kunnen er, bij voldoende interesse van de spelers, uitwisselingen met andere golfclubs plaatsvinden.

Stablefordcompetitie

De 18-holes wedstrijden in de stablefordcompetitie zijn gesplitst in de drie categorieën van handicaps. Voor deze competitie worden in totaal 17 wedstrijden gespeeld. Degenen die in 10 gespeelde wedstrijden de meeste stablefordpunten hebben behaald, zijn jaarkampioen.                                                                        De 9-holes wedstrijden in de stablefordcompetitie zijn gesplitst in twee categorieën van handicaps. Voor deze competitie worden in totaal 29 wedstrijden gespeeld, waarbij de 15 beste resultaten de winnaars opleveren.

Dames- en Herentrofee en vriendschappelijke wedstrijden

Naast de hierboven beschreven 17 stablefordwedstrijden kunnen de 18-holers in zeven stableford- en vijf strokeplaywedstrijden de strijd aangaan om de Seco Trophy voor dames en voor heren. Winnaar is degene met de beste score in acht wedstrijden..

Deelnemen aan een Seco wedstrijd
Tot zondagavond 22.00 uur kan men zich digitaal inschrijven voor de wedstrijd van de daaropvolgende donderdag. Bij de inschrijving dient men aan te geven vanaf welke tee men wenst te spelen, dit in verband met de handicapverrekening. De tee staat voor de heren standaard op ‘geel’ en voor de dames standaard op ‘rood’, het is dus belangrijk dat hier wel de juiste keuze gemaakt wordt. In verband met de bevordering van de doorstroming tijdens de wedstrijd plaatst de Seco de 36-plusser op rood (heren) of oranje (dames).
Als voorkeurstarttijd kan men uitsluitend ‘vroeg’, ‘laat’ of ‘geen voorkeur’ opgeven, tenzij er een geldige dringende reden is om voor of na een bepaalde tijd te starten. De Seco zal proberen de aangegeven voorkeur te honoreren, maar vraagt begrip voor het feit dat dat niet altijd mogelijk zal zijn.                   Indien een speler na publicatie van de startlijst alsnog blijkt te zijn verhinderd, kan hij/zij zich afmelden bij de betreffende wedstrijdleider. Meldt men zich ná 17.00 uur op woensdag af, dan is het inschrijfgeld
voor de wedstrijd van die week verschuldigd. Op donderdagmorgen is afmelding alleen mogelijk via de GSM van de betreffende wedstrijdleider, waarvan het nummer in de wedstrijdkalender is opgenomen. In het geval dat men zonder afmelding niet voor een wedstrijd verschijnt, ontvangt de speler een waarschuwing. Bij herhaling zal het niet verschijnen zonder afmelding na 3 incidenten leiden tot schorsing voor een wedstrijd. Het inschrijfgeld blijft evenwel verschuldigd.
Bij slecht weer gaat de wedstrijd door, tenzij de baan wordt gesloten of de wedstrijdleiding de wedstrijd afgelast.
Een speler dient zich uiterlijk 20 min. vóór de afslagtijd aan de wedstrijdtafel te melden en dient 10 minuten voor de afslagtijd bij de betreffende tee aanwezig te zijn. Bij een gunstart dienen de spelers zich uiterlijk 45 minuten voor de aanvang van de wedstrijd te melden.
Na afloop van de wedstrijd vergelijken de speler en de marker de score, waarna de kaart door beiden wordt ondertekend. Indien een speler nadat de scorekaart is ondertekend, wijzigingen op de scorekaart aanbrengt, betekent dat voor deze speler diskwalificatie. De scorekaart dient volledig te zijn ingevuld. De speler is verantwoordelijk voor het invoeren van de kaart in de computer. De uitslag is na verwerking van de wedstrijd door de wedstrijdleider op internet te zien.

Handicart

Golfbaan Brunssummerheide heeft de beschikking over handicarts die eigendom zijn van de Stichting Handicart. Indien in bezit van een gebruikerskaart en na de verplichte donatie van 50€  kan de minder valide speler/speelster gebruik maken van een handicart. Deze kaart kan men aanvragen bij de clubconsul. In overeenstemming met het verzoek van de consul zullen in wedstrijden zoveel mogelijk twee handicartgebruikers in een handicart worden ingedeeld.

Prijsuitreiking

De jaarprijzen worden uitgereikt na de slotwedstrijd.
Prijzen voor vriendschappelijke wedstrijden worden uitgereikt resp. ná de openingswedstrijd en ná de slotwedstrijd. Indien de winnaar van een dagprijs (vriendschappelijke wedstrijd) niet aanwezig is bij de prijsuitreiking, vervalt de prijs.

Wintercompetitie

Tijdens het winterseizoen organiseert de Senioren Commissie tweewekelijks 9-holes en 14-holes wedstrijden. Voor deze wedstrijden gelden in beginsel dezelfde bepalingen als in de zomer.
Prijzen van de wintercompetitie worden na afloop van de openingswedstrijd van de daarop volgende zomercompetitie uitgereikt. Voor het bepalen van de winnaars gelden de uitslagen van de beste 6 wedstrijden van de wintercompetitie.