Beste leden,

In samenwerking met de Golfresidentie en de golfschool is recent het project “Binden en Verbinden” gestart. De bedoeling is dat het project een doorlopend proces wordt met één hoofddoel:

Het voortdurend blijven optimaliseren van de golfbeleving op Golfbaan Brunssummerheide   

De fundamentele pijlers hierbij zijn klantgerichtheid door alle partijen, de technische en commerciële aspecten van de baan, de golfvaardigheid en de promotie en marketing van ons golfproduct.

Om inhoud te geven aan deze pijlers, worden werkgroepen gevormd waarvan de mentoren reeds zijn gekozen uit de leden van de stuurgroep. Voor de bezetting van de diverse werkgroepen zijn wij op zoek naar U! U bent immers ervaringsdeskundige en betrokken lid van onze club. De tijdsbelasting is beperkt. De bedoeling is dat elke werkgroep binnen enkele maanden (en enkele sessies) met acties, aanbevelingen etc. komt.

Vervolgens zullen door de residentie, golfschool en golfclub strategische keuzes worden gemaakt en een beleidsplan voor de komende jaren worden uitgezet. Dit zal uiteraard voortdurend aan evaluatie en optimalisatie onderhevig zijn, waarbij u, indien gewenst, betrokken kunt blijven.

De missie van golfclub Brunssummerheide luidt niet voor niets: Wij willen dé actieve en enthousiaste golfclub zijn, waarmee elke golfer zich kan identificeren en waar iedereen zich onmiddellijk thuis voelt. Dé plek waar natuur, ontspanning en sportiviteit elkaar ontmoeten.

Wij rekenen op uw medewerking!

U kunt zich aanmelden bij het secretariaat, bij voorkeur per e-mail en geef aan naar welke werkgroep uw voorkeur uitgaat. Komt dit momenteel niet gelegen, maar u heeft wel suggesties of bruikbare tips? Ook deze kunt u per mail aan het secretariaat kenbaar maken: secr@golfclubbrunssummerheide.nl

De leden van de stuurgroep zijn:

Henry Albertz, Anneke van Dartel (klantgerichtheid), Leo Krekels, Jolanda Verheezen, Anneke van Dartel (Golf Commercieel), Fransje Gresel (golfvaardigheid), Hein Gorissen (adviseur) en Leo van de Pas (PR en Marketing) en John Peeters (Golfbaan)

Klik hier om naar de presentatie te gaan: Binden & Verbinden