De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering zal worden gehouden op 9 mei aanstaande. Nadere details, agenda volgen zo spoedig mogelijk. Noteer deze datum alvast in uw agenda!