Het Bestuur van Golfclub Brunssummerheide nodigt u uit tot het bijwonen van de extra Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden op maandag 15 september a.s. om 19.30 uur in de Panoramazaal van de Golf Residentie.

De agendapunten zijn:

 1. Welkom en vaststellen van de agenda
 2. Mededelingen
 3. Nieuwe bestuurssamenstelling
 4. Prestatief golf, beleid en keuzes voor de toekomst
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

Hier kunt u de volgende bijbehorende stukken downloaden:

 1. Uitnodiging en agenda
 2. een brief van de begeleidingsgroep Werving en selectie
 3. Discussienota clubstructuur
 4. Profielschets bestuursleden
 5. Inmiddels zijn ook de notulen van deze vergadering beschikbaar

Met vriendelijke groeten,
Marijke Kitzen
Namens het bestuur van Golfclub Brunssummerheide