Het bestuur van GC Brunssummerheide nodigt u uit voor de ALV op maandag 9 mei a.s. om 19:30u in de Panoramazaal van de Residentie.

Hier kunt u de stukken vinden voor de vergadering:

Agenda ALV 9 mei 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering dd 9 december 2015

begroting 2016.realisatie 2015

Jaarverslag Golfclub Brunssummerheide 2015

ALV presentatie 9 mei 2016

 

Wij hopen dat u op 9 mei aanwezig kunt zijn.

Frans van Helmond, secretaris