Beste leden,

De Algemene Leden Vergadering wordt gehouden op woensdag 21 maart 2018.

Noteert u deze datum vast in uw agenda de uitnodiging met bijbehorende stukken kunt u binnenkort verwachten.

Namens het bestuur,

Frans van Helmond