Contributie

Lidmaatschap Golfclub Brunssummerheide per 1-1-2020

Aan het lidmaatschap is een jaarkaart verbonden voor het spelen op de baan. U betaalt dus naast contributie ook de kosten van een jaarabonnement voor de baan.

2020 Jeugd Jeugd Jeugd Jong Volwassen * Full Member * Senior lid * Buitenlid **
  t/m 16 jr 17 t/m 21 jr 22 t/m 25 jr 26 t/m 40 jr 41 t/m 79 jr

vanaf 80 jr

 
Contributie GCB 21,00 36,00 36,00 95,00 95,00 95,00 95,00
Bijdrage NGF 9,50 9,50 18,50 18,50 18,50 18,50 18,50
Totaal GCB 30,50 45,50 54,50 113,50 113,50 113,50 113,50
Speelrecht i.c.m. clublidmaatschap 237,00 292,00 395,00 865,00 1.125,00 865,00 865,00
Bijdrage Handicart BV       2,50 2,50 2,50 2,50
Totaal 267,50 337,50 449,50 981,00 1.241,00 981,00 981,00

 

* Peildatum is 1 januari van het nieuwe verenigingsjaar.

** Om voor een buitenlidmaatschap in aanmerking te komen, dient men een lidmaatschapsbewijs van de home-course te overleggen.

Kinderen tot 18 jaar zijn geen speelrecht verschuldigd als op hetzelfde adres 2 volbetalende (volwassen) leden woonachtig zijn.

Voorwaarden

U kunt als nieuw lid elk moment instromen, de kosten worden naar rato verrekend. Dit geldt alleen in het eerste jaar. Hierna loopt het lidmaatschap door voor steeds een vol kalenderjaar, van 1 januari tot en met 31 december.  Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat.

Het opzeggen van een lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden bij het secretariaat van de golfclub, uiterlijk 2 maanden voor aanvang van een nieuw verenigingsjaar.

Golf Chain

De extra kosten voor het lidmaatschap van Golf Chain bedragen € 149,00 per jaar. U kunt dan op alle deelnemende banen 10x per jaar greenfee vrij spelen.

Aanmelden

Als u zich wilt aanmelden of als u nog vragen heeft dan kunt u dit aan ons kenbaar maken of neem via telefoonnummer +31 (0) 455 25 70 89 contact op met het secretariaat voor het maken van een afspraak, of ga rechtstreeks naar het aanmeldingsformulier.