Contributie

Lidmaatschap Golfclub Brunssummerheide per 1-1-2019

Administratiekosten: Nieuwe leden zijn eenmalig € 75,00 administratiekosten verschuldigd.

Contributie

Aan het lidmaatschap is een jaarkaart verbonden voor het spelen op de baan. U betaalt dus naast contributie ook de kosten van een jaarabonnement voor de baan.

Overzicht  Volwassenen * Volwassenen** Jeugd Jeugd
    22 t/m 25 jr. 17 t/m 21 jr. t/m 16 jr.
Clubcontributie  € 80,00  € 29,50  € 29,50  € 17,00
Speelrecht BV  € 1.100,00  € 370,50  € 267,00  € 212,00
NGF bijdrage € 18,00 € 18,00 € 9,00 € 9,00
St. Handicart € 2,50      
Totaal € 1.200,50 € 418,00 € 305,50 € 238,00 

Kinderen tot 18 jaar zijn geen speelrecht verschuldigd als op hetzelfde adres 2 volbetalende (volwassen) leden woonachtig zijn.

* Buitenlid. Om hiervoor in aanmerking te komen dient men een lidmaatschapsbewijs van de home-course te overleggen. De kosten voor een buitenlidmaatschap zijn € 940,50. 

* Voor Jong Volwassenen (26 t/m 40 jr.) zijn de kosten voor een jaarkaart € 940,50.

* Senioren van 80 jaar en ouder betalen eveneens € 940,50 voor een jaarkaart.

** Om in aanmerking te komen voor een studentenlidmaatschap (met de daarbij behorende korting) dient men een kopie van het inschrijvingsbewijs als student te overleggen.

Voorwaarden

U kunt als nieuw lid elk moment instromen, de kosten worden m.u.v. de administratiekosten naar rato verrekend. Dit geldt alleen in het eerste jaar. Hierna loopt het lidmaatschap door voor steeds een vol kalenderjaar, van 1 januari tot en met 31 december. Betaling in termijnen is op basis van automatische incasso mogelijk. Hier zijn extra kosten aan verbonden. Voor vragen of meer informatie hierover kunt u terecht bij het secretariaat.

Het opzeggen van een lidmaatschap dient schriftelijk plaats te vinden bij het secretariaat van de golfclub, uiterlijk 2 maanden voor aanvang van een nieuw verenigingsjaar.

Golf Chain

De extra kosten voor het lidmaatschap van Golf Chain bedragen € 149,00 per jaar. U kunt dan op alle deelnemende banen 10x per jaar greenfee vrij spelen.

Aanmelden

Als u zich wilt aanmelden of als u nog vragen heeft dan kunt u dit aan ons kenbaar maken of neem via telefoonnummer +31 (0) 455 25 70 89 contact op met het secretariaat voor het maken van een afspraak, of ga rechtstreeks naar het aanmeldingsformulier.