No Return kaarten

Mededeling over de zg “No Return”

Het verschijnsel van No Return (het niet aanleveren van een score na een Q-wedstrijd of het lopen van een Q-kaart) ) komt helaas nog steeds voor.

Van elke qualifying ronde wordt verwacht dat ongeacht de uitslag, de scorekaart altijd wordt ingevuld en ingeleverd. Mocht dit niet het geval zijn in verband met een onweersbui, plotselinge blessure of een andere geldige reden dan is het de bedoeling dat de speler de wedstrijdcommissie hiervan op de hoogte stelt. In het geval van een Q-kaart wordt er van de speler verwacht dat deze de kaart met reden van opgave zo spoedig mogelijk in de Reco brievenbus deponeert.

Een opgave kan natuurlijk altijd een keer plaatsvinden, maar na 2 No Returns zal de Reco met de speler contact opnemen, en bij geen geldige reden kan de commissie eventueel bepaalde straffen opleggen, zoals uitsluiting van deelname aan één of meerder Q wedstrijden, of het terugdraaien/verwijderen van toekomstige Q-kaarten.

Het is in het belang van de spelers, zowel als van de medespelers dat er met een correcte handicap wordt gespeeld.

Wees fair en lever altijd je kaart in !Berichten voor de Leden

Bekijk alle berichten voor de Leden