Local Rules

 • Stenen in bunkers zijn losse obstakels (R.24-1 is van toepassing)
 • Buiten de baan (out of bounds) is aangegeven door palen met witte kop of terreinafbakening.
 • Grond in bewerking (GUR) is aangegeven door blauwe palen en/of witte lijnen op de grond. Indien hier sprake is van belemmering onder R.25 -1a is de speler verplicht GUR te ontwijken volgens regel R.25-1b.
 • Karrensporen/Drainagesleuven door de baan, dienen te worden aangemerkt als zijnde G.U.R. Spelers dienen te handelen volgens R.25-1
 • Als vaste obstakels worden aangemerkt:                                                                                                                                    a) rode, gele, blauwe palen en afstandsmarkers, alsmede aangepaalde bomen.
  b) ruiterpaden. Indien hier sprake is van belemmering volgens R.24-2a heeft de speler de mogelijkheid tot ontwijken volgens R.24- 2b
  c) Ter bescherming van ‘jonge bomen’, aan de onderkant van de ‘jonge boom’ voorzien van een plastic bescherming van ongeveer 50 cm, moeten deze worden beschouwd als zijnde een ‘vast obstakel’ (R.24) Dit ‘vaste obstakel’ moet worden ontweken volgens R.24-2b.
  d) Kale grond rond en grenzend aan kunstmatige paden wordt geacht deel te zijn van de obstructie.
  Relief mag worden genomen op grond van R.24-2b.  
 • Als de bal een hoogspanningsdraad raakt moet de speler die bal opgeven en zonder straf een bal spelen zo dicht mogelijk bij de plaats, vanwaar hij zijn laatste slag deed in overeenstemming met R.20-5
 • Als de bal bij het spelen van hole 8-rood met een redelijke mate van zekerheid in de Kranenpool is beland mag de bal met een strafslag gedropt worden in de dropping zone bij de green.
 • Indien het net, aan de rechterzijde van de green op hole blauw 6, een belemmering vormt in de zin van R.24-2 (vast obstakel) kan de bal in de droppingzone gedropt worden.
 • ‘Paddentrek’ langs de fairway van Geel-7 dient te worden aangemerkt als zijnde ‘Out of Bounds’. Spelers dienen te handelen volgens R.27-1
 • Afstandsmeters Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv . helling, wind snelheid, windrichting, advies over clubkeuze), overtreedt hij Regel 14-3. Uitzondering: Apparatuur die informatie geeft over afstanden die men met bepaalde clubs slaat, mag gebruikt worden indien deze informatie vóór de ronde verkregen is.
 • Door de baan mag een BAL DIE IS INGEBED zonder straf worden opgenomen, schoongemaakt en gedropt zo dicht mogelijk bij de plek waar hij lag, maar niet dichter bij de hole. Bij het droppen moet de bal eerst een deel van de baan raken dat door de baan is. (appendix 1, 3.a)
 • Een per ongeluk bewogen bal(merker) op de green (Regel 18-2, 18-3 en 20-1). Indien de bal van de speler op de green ligt, volgt er geen straf als de bal of de balmerker per ongeluk door de speler, zijn partner, zijn tegenstander, of een van beide caddies of uitrusting wordt bewogen.
  De bewogen bal of balmerker moet worden teruggeplaatst zoals voorzien in de Regels 18-2, 18-3 en 20-1. Deze plaatselijke regel is alleen van toepassing als de bal van de speler of zijn balmerker op de green ligt en de beweging per ongeluk veroorzaakt wordt.Noot: Indien wordt vastgesteld dat de bal van de speler op de green is bewogen als gevolg van wind, water of een andere natuurlijke oorzaak zoals zwaartekracht, dan moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt op de nieuwe ligplaats. Een balmerker die onder gelijke omstandigheden is bewogen, moet worden teruggeplaatst.
 • Het is in de periode van 1 november tot 1 mei toegestaan de bal te plaatsen op het kort gemaaide gedeelte door de baan.
 • Straf bij overtreding van een local rule:* bij matchplay verlies van de hole.* bij strokeplay 2 strafslagen.

NB Tijdelijke local rules zijn ook vermeld op het bord aan de ingang van het clubgebouw.

Die Platzregeln sind auch auf Deutsch zu lesen.
PlatzregelnBerichten over de Golfbaan

Start Golfschool Brunssummerheide

1 februari 2018,  Start Golfschool Brunssummerheide met Vhari Carruthers! Beste golfliefhebber, De meeste van u verkeren wellicht nog in een soort winterslaap waarbij de golfclubs niet of nauwelijks worden aangeraakt. Maar met het langer worden van de dagen sta ik in de startblokken om uw golflessen of cursussen te verzorgen op golfbaan Brunssummerheide. Graag stel ik mij aan u voor; mijn naam is Vhari Carruthers en sinds 2000 ben ik PGA-A golfprofessional. Mijn passie heb ik in het recente verleden kunnen…

Lees verder

Bekijk alle berichten over de Golfbaan