Voorlopige Local Rules (2019)

Buiten de baan (out of bounds) wordt aangegeven door palen met een witte kop of terreinafbakening.

Grond in Bewerking (GUR) wordt aangegeven door blauwe palen of witte lijnen op de grond. Indien er sprake is van belemmering door Grond in Bewerking volgens R.16-1a is de speler verplicht de Grond in Bewerking te ontwijken volgens R.16-1b,c,d,e,f, alles afhankelijk van de situatie.

Karrensporen/Drainagesleuven in het Algemene Gebied, dienen te worden aangemerkt als zijnde Grond in Bewerking. Indien hier sprake is van belemmering door Grond in Bewerking volgens R.16-1a, dan is de speler verplicht te handelen volgens R.16-1b.

Als vaste obstakels worden aangemerkt:

A) Alle Rode-, Gele-, en Blauwe palen, alsmede afstandsmarkeringspalen worden beschouwd als vaste obstakels waarvan ontwijken zonder strafslag is toegestaan volgens R.16-1.

B) Schade die duidelijk herkenbaar is als schade veroorzaakt door hoeven van dieren (o.a. Ruiterpaden) is Grond in Bewerking waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens R.16-1.

C) Aangepaalde bomen zijn een verboden speelzone. Indien er sprake is van belemmering (zie R.2-14) door aangepaalde bomen, moet de speler deze belemmering ontwijken volgens R.16-1f.

D) Waar gebieden met beschadigde grond zich vlak naast kunstmatige paden bevinden, worden zij behandeld als één enkele abnormale baanomstandigheid bij het zonder straf ontwijken volgens R.16-1.

Hoogspanningsleiding Blauw 2:: Als de bal een hoogspanningsleiding (of torens of draden of palen die de leiding ondersteunen) heeft geraakt tijdens het spelen van hole Blauw-2, dan telt de slag niet. De speler moet zonder straf opnieuw een bal spelen van de plaats waar de vorige slag werd gedaan. (Zie R.14-6 voor de procedure)

Rood 8: Als een bal in de hindernis van hole Rood-8 ligt of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet gevonden is of tot stilstand is gekomen in de hindernis, dan mag de speler:

– Ontwijken met slag en afstand volgens R.17-1d (1) met bijtelling van een strafslag of

– De oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in de droppingzone bij de green met bijtelling van een strafslag. Deze droppingzone is een dropzone zoals bedoeld in R.14-3

Blauw2/6: Als tijdens het spelen van hole Blauw-6 het beschermende hek op blauw-2/6 een belemmering vormt in de zin van R.16-1a, dan mag de speler deze belemmering ontwijken door een bal te droppen in de droppingzone achter de green van blauw-6

In de periode van 1 november tot 1 mei: Als de bal van een speler in het algemene gebied, gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt, mag de speler een bal plaatsen op een plek naar keuze binnen de lengte van een scorekaart, niet dichter bij de hole. Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens de R.14-2b(2) en R.14-2e.

Straf bij overtreding van een Plaatselijk Regel: Algemene straf (Verklaring Algemene straf R.1-3c)Berichten over de Golfbaan

De baan is niet meer qualifying (winterperiode)

Sinds dat de teemarkers verplaatst zijn naar de winterposities, is de baan niet meer qualifying. Vanaf 12 november j.l. zijn de lussen op BLAUW / GEEL en ROOD niet meer qualifying. De reden hiervoor is dat de benodigde lengte van de baan vanaf de witte, gele, blauwe en rode afslagplaatsen niet meer voldoet. Eventuele handicapveranderingen na deze periode, worden teruggedraaid. Degene die het betreft wordt hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht. Als iemand een qualifying rondje wil lopen kan dat nog,…

Lees verder

Deze week: werk aan enkele paden

Deze week worden enkele paden op de lussen blauw en geel gerepareerd. Waarschijnlijk heeft u al gemerkt dat het pad bij de tee van blauw 1 al open gebroken is. Dit pad wordt deze week hersteld. Daarnaast worden reparatiewerkzaamheden uitgevoerd aan het pad tussen blauw 6 en 7 (helling af) en het pad langs geel 5 (berg op). Hierdoor kan het zijn dat deze paden tijdelijk niet toegankelijk zijn, of dat een lus gesloten wordt. Wij vragen een beetje begrip…

Lees verder

Bekijk alle berichten over de Golfbaan