Reglementen

Qualifying Kaarten 2018 – Nieuwe Regels

Wijziging met betrekking tot de aanlevering van individuele Qualifying Kaarten Om het HCP-systeem toegankelijker te maken heeft de NGF een aantal regels rondom het spelen van een individuele qualifying kaart afgeschaft en hiermee meer de nadruk gelegd op het vertrouwen en de eerlijkheid van de golfer. Dit uiteraard vanuit de traditie van de golfsport dat je als golfer je eigen scheidsrechter bent en daardoor ook zelf verantwoordelijk voor je HCP. Met ingang van 1 januari 2018 is de HCP registratie…

Lees verder

Gedragscode werken met jeugd / Vertrouwenscontactpersoon

Gedragscode werken met jeugdigen. Afgelopen periode zijn we door een aantal leden gewezen op het feit dat binnen de club geen gedragscode bestond voor commissieleden/vrijwilligers  die met  jeugdigen werken en dat de commissieleden die er waren, niet over een verklaring omtrent gedrag beschikten.(VOG) Hier zijn we uiteraard mee aan de slag gegaan, inmiddels hebben de direct betrokken commissieleden (jeugdcommissie) de verklaring verkregen en is deze in een dossier op het secretariaat gevoegd. Voor nieuwe medewerkers die in de toekomst met…

Lees verder