Golfbaan

Local Rule: Per ongeluk bewogen bal(merker) op de Green

Met ingang van 1 januari 2017 worden de Regels 18-2, “Bal bewogen door de speler”, 18-3, “Bal bewogen door de tegenstander”, en 20-1, “Opnemen en markeren van de bal”, gewijzigd. Door middel van een Local Rule worden deze Regels gewijzigd, in afwachting van een Wijziging in de Regels. Via de link Local Rule Regel 18 en 20 kunt u de wijziging lezen en het plaatje bekijken. De Regel en Handicap Commissie

Lees verder

Blauwe markering rond wintergreens

  Zoals elke golfer wel weet moet men gedurende de periode dat de vlag op de zomerpositie staat de wintergreens met rust laten. U mag er niet met uw buggy of trolley doorheen en als uw bal in de gemarkeerde zone ligt moet u relief nemen. U  ligt immers op een verkeerde green! Als de vlag op de wintergreen staat mag u er natuurlijk wel van spelen, u moet immers uit kunnen holen. Buggy en trolley zijn ook dan niet…

Lees verder

Platzregeln Golfclub Brunssummerheide

Platzregeln Golfclub Brunssummerheide Steine im Bunker sind lose Hindernisse (hier gilt Regel 24-1) Außerhalb der Golfbahn (out of bounds) wird angegeben durch Pfähle mit weißem Kopf oder Gebietsbegrenzung. Boden in Ausbesserung (GUR) wird durch blaue Pfähle angegeben oder durch weiße Linien auf dem Boden. Falls hier eine Behinderung vorliegt nach Regel 25-1a ist der Spieler verpflichtet GUR auszuweichen nach Regel 25-1b. Reifenspuren/Drainagespuren in der Bahn müssen wie GUR behandelt werden. Spieler müssen nach Regel 25-1 handeln. Als feste Hindernisse werden…

Lees verder

Presentatie Greenkeeping en golfers

Afgelopen woensdag 26 oktober 2016 hebben de Baancommissie, de Regel&Handicapcommissie en de Golfresidentie een presentatie voor de greenkeepers gehouden met als onderwerp: Greenkeeping en Golfers. De presentatie was bedoeld om de greenkeepers meer inzicht te geven in de belevingswereld van de golfer. Een van de stellingen was dan ook dat greenkeepers niet alleen verstand van de baan en de beplanting dienden te hebben maar ook van de golfsport. Slechts 25% van de greenkeepers bleek de golfsport zelf op enigerwijze te…

Lees verder

Enquete !

Geachte leden, Als golfclub willen we graag weten wat er onder de leden leeft. Om daar achter te komen is besloten een enquête te houden waarbij alle aspecten van zowel de golfresidentie, de golfschool als de golfclub aan bod zullen komen en u dus in de gelegenheid bent uw mening hierover met ons te delen. Deze enquête hebben we uitbesteed aan Players 1st, een aan de NGF gelieerde organisatie die reeds in verschillende landen en met goede resultaten voor de deelnemende clubs,…

Lees verder

BRIDGEN OP DE GOLFCLUB

          Alleen voor dames: In de wintermaanden is er voor dames gelegenheid om te bridgen: elke dinsdagmiddag om 13.00 uur, te beginnen 1 november (uiterlijk 12,45 uur aanmelden). U wordt ingedeeld met wisselende partners. Voor informatie: Carla van Dalen 06-41069490 Voor dames en heren: Op de donderdagen dat er geen 9 holes golf gespeeld wordt, te beginnen op donderdag 3 november, uiterlijk 10.15 aanwezig zijn. Tijd: van 10.30 tot ongeveer 14.00 uur U speelt hier in…

Lees verder

Nieuwe situatie ROOD 2

Zoals u wellicht gezien heeft zijn de oefenfaciliteiten naast ROOD 2 onlangs in gebruik genomen. Hierdoor is een eind gekomen aan de GUR aan de rechterkant van de fairway. Om de spelers en speelsters op de oefenfaciliteiten te beschermen is een hekwerk geplaatst en is tevens dit gebied “out of bounds” (O.O.B.) geworden. Natuurlijk is dit ook aangegeven met de bijbehorende “witte palen”. Komt uw bal in het afgebakende gebied terecht, dient u te handelen volgens regel 27-1b Namens de…

Lees verder