Hier vindt u de verslagen, stukken en toelichtingen van de Algemene Leden Vergaderingen van de Golfclub.

ALV 2018 Nieuw bestuur aangetreden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering 2018 zijn Carlet de Heus, Frans van Helmond, Jos Bischoff en Leo van de Pas, teruggetreden als lid van het bestuur. De aanwezige leden spraken hun waardering uit voor de jarenlange inzet. Met een mooie bos bloemen en wijn werden ze nog een keer extra in het zonnetje gezet.           De wisseling van de wacht hield in dat de volgende leden aantraden om als nieuw bestuur te gaan fungeren: Henry Albertz –…

Lees verder

Algemene Leden Vergadering 21 maart 2018

Beste leden, Het bestuur van Golfclub Brunssummerheide nodigt u uit voor de Algemene Leden Vergadering op woensdag 21 maart a.s. om 19:30 uur u in de Panoramazaal van de Residentie. Hier kunt u (na de inlog) de stukken vinden voor de vergadering: Agenda Algemene Leden Vergadering 2018 Notulen Algemene Ledenvergadering 2017 realisatie 2017 begroting 2018 nieuw bestuur Balans tbv ALV 21.03.2018 jaarverslag Golfclub Brunssummerheide 2017 Wij hopen dat u op 21 maart aanwezig kunt zijn. Frans van Helmond, secretaris

Lees verder

Algemene Leden Vergadering 9 mei 2016

  Het bestuur van GC Brunssummerheide nodigt u uit voor de ALV op maandag 9 mei a.s. om 19:30u in de Panoramazaal van de Residentie. Hier kunt u de stukken vinden voor de vergadering: Agenda ALV 9 mei 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering dd 9 december 2015 begroting 2016.realisatie 2015 Jaarverslag Golfclub Brunssummerheide 2015 ALV presentatie 9 mei 2016   Wij hopen dat u op 9 mei aanwezig kunt zijn. Frans van Helmond, secretaris

Lees verder

ALV 25-03-2015

Inmiddels zijn ook de notulen van de vergadering gearriveerd: Notulen ALV 25-03-2015 Het bestuur van GC Brunssummerheide nodigt u uit voor de ALV op 25 maart as. om 19:30u in de Panoramazaal van de Residentie. Hier kunt u de stukken vinden voor de vergadering: Uitnodiging ALV 25-03-2015 Agenda Algemene Ledenvergadering 25-03-2015 Financiële verantwoording 2014 Balans per 31-12-2014 Begroting 2015 Jaarverslag secretaris over 2014 Notulen ALV 13 maart 2014 Notulen extra ALV 15-09-2014-1 Jaarverslag van de Technische Commissie over 2014. Jaarverslag…

Lees verder

ALV 15-09-2014

Het Bestuur van Golfclub Brunssummerheide nodigt u uit tot het bijwonen van de extra Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden op maandag 15 september a.s. om 19.30 uur in de Panoramazaal van de Golf Residentie. De agendapunten zijn: Welkom en vaststellen van de agenda Mededelingen Nieuwe bestuurssamenstelling Prestatief golf, beleid en keuzes voor de toekomst Rondvraag Sluiting Hier kunt u de volgende bijbehorende stukken downloaden: Uitnodiging en agenda een brief van de begeleidingsgroep Werving en selectie Discussienota clubstructuur Profielschets bestuursleden…

Lees verder

ALV 13-03-2014

Hier kunt u de stukken vinden voor de ALV van 13 maart 2014. Uitnodiging ALV 2014. Agenda Algemene Ledenvergadering 2014. Financiële stukken. Hier vindt u het jaarverslag over 2013 van de secretaris. De notulen van de ALV 2013 kunt u hier bekijken. Wijzigingsvoorstel voor een aangepast Huishoudelijk Reglement. Het aangepaste commissiereglement. Hier vind u de notulen van de ALV van 13 maart 2014.

Lees verder