Hier vindt u de verslagen, stukken en toelichtingen van de Algemene Leden Vergaderingen van de Golfclub.

ALV 2018 Nieuw bestuur aangetreden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering 2018 zijn Carlet de Heus, Frans van Helmond, Jos Bischoff en Leo van de Pas, teruggetreden als lid van het bestuur. De aanwezige leden spraken hun waardering uit voor de jarenlange inzet. Met een mooie bos bloemen en wijn werden ze nog een keer extra in het zonnetje gezet.           De wisseling van de wacht hield in dat de volgende leden aantraden om als nieuw bestuur te gaan fungeren: Henry Albertz –…

Lees verder

Algemene Leden Vergadering 21 maart 2018

Beste leden, Het bestuur van Golfclub Brunssummerheide nodigt u uit voor de Algemene Leden Vergadering op woensdag 21 maart a.s. om 19:30 uur u in de Panoramazaal van de Residentie. Hier kunt u (na de inlog) de stukken vinden voor de vergadering: Agenda Algemene Leden Vergadering 2018 Notulen Algemene Ledenvergadering 2017 realisatie 2017 begroting 2018 nieuw bestuur Balans tbv ALV 21.03.2018 jaarverslag Golfclub Brunssummerheide 2017 Wij hopen dat u op 21 maart aanwezig kunt zijn. Frans van Helmond, secretaris

Lees verder

Algemene Leden Vergadering 14 maart 2017

Het bestuur van GC Brunssummerheide nodigt u uit voor de ALV op dinsdag 14 maart a.s. om 19:30u in de Panoramazaal van de Residentie. Hier kunt u de stukken vinden voor de vergadering: uitnodiging en agenda ALV 2017 Notulen Algemene Ledenvergadering 9 mei 2016-1 Realisatie 2016 begroting 2017 jb 170224 Balans tbv ALV 10.03.2017 Jaarverslag Golfclub Brunssummerheide 2016 Wij hopen dat u op 14 maart aanwezig kunt zijn. Frans van Helmond, secretaris

Lees verder

Algemene Leden Vergadering 9 mei 2016

  Het bestuur van GC Brunssummerheide nodigt u uit voor de ALV op maandag 9 mei a.s. om 19:30u in de Panoramazaal van de Residentie. Hier kunt u de stukken vinden voor de vergadering: Agenda ALV 9 mei 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering dd 9 december 2015 begroting 2016.realisatie 2015 Jaarverslag Golfclub Brunssummerheide 2015 ALV presentatie 9 mei 2016   Wij hopen dat u op 9 mei aanwezig kunt zijn. Frans van Helmond, secretaris

Lees verder

ALV 25-03-2015

Inmiddels zijn ook de notulen van de vergadering gearriveerd: Notulen ALV 25-03-2015 Het bestuur van GC Brunssummerheide nodigt u uit voor de ALV op 25 maart as. om 19:30u in de Panoramazaal van de Residentie. Hier kunt u de stukken vinden voor de vergadering: Uitnodiging ALV 25-03-2015 Agenda Algemene Ledenvergadering 25-03-2015 Financiële verantwoording 2014 Balans per 31-12-2014 Begroting 2015 Jaarverslag secretaris over 2014 Notulen ALV 13 maart 2014 Notulen extra ALV 15-09-2014-1 Jaarverslag van de Technische Commissie over 2014. Jaarverslag…

Lees verder