Odd-DACOdag


Evenementgegevens


Gunstart:beginnen op geel met doorloop.
Diner €25
Niet leden greenfee €35
Menukeuze opgeven entrecote of scholfilet.
Alleen voor oud..Daco leden.